GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞLEMSEL TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ/5831311
Dersin Adı: İŞLEMSEL TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZEN YAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım sürecinde işlemsel düşünme mantığının (algoritmik, parametrik, kural tabanlı, üretken) farkına vardırmak,
İşlemsel tasarım üzerine yapılan araştırma, tartışmalar ve gelişmekte olan en güncel tasarım araç ve teknolojilerini öğrencilerle buluşturmak,
İşlemsel tasarım ile gelişen bu teknolojilerin barındırdığı potansiyeller ve sunduğu olanakları proje üreterek anlamak ve tartışmak
Mimari tasarım üretimi ile işlemsel tasarım mantık ve becerisinin geliştirilmesi,
İşlemsel teknolojilerin tasarım ve üretim birlikteliği (CAD-CAM) ve bu iki alanın ilişkisinde gereksindiği becerilerin gelişimine katkıda bulunmak,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 533 Mimari tasarlamda metdoloji sorunları
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amaç, Kapsam ve Yöntemi Hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta  Tasarım ve Tasarlama kavramı
3. Hafta  Mimari tasarımda bilgi ve bilgi işleme kuramı
4. Hafta  Mimari tasarımda bilgi ve bilgi işleme tabanlı yaklaşımlar
5. Hafta  Algoritma ve algoritmik sistemler
6. Hafta  Algoritmik Düşünme ve Tasarım
7. Hafta  İşlemsel Tasarım
8. Hafta  İşlemsel Tasarım Kuramı
9. Hafta  İşlemsel tasarıma yönelik geliştirilen modeller
10. Hafta  Parametrik Tasarım
11. Hafta  Üretken yaklaşımlar
12. Hafta  İşlemsel tasarım sürecinde yararlanılan bilgisayar destekli tasarım dilleri
13. Hafta  İşlemsel tasarım yöntemi ile bir tasarım tasarlamak ve bu tasarımı CAD ortamında ürettirmeye yönelik alan çalışması.
14. Hafta  İşlemsel tasarım yöntemi ile bir tasarım tasarlamak ve bu tasarımı CAD ortamında ürettirmeye yönelik alan çalışması.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  HLQUIST, S., MENGES, A. (2011) Computational design thinking, in A. Menges and S. Ahlquist (eds.) Computational design thinking, Wiley. BAYAZID, N., (2004), Tasarlama Kurguları ve Metodları, Birsen Yayınevi, 2004 BURRY, M. (2011) Scripting Cultures: Architectural Design and Programming. Wiley. CORMEN, T.H. (2001) Introduction to algorithms. The MIT Press. KOLAREVIC, B., (2003), Digital Morphogenesis, Architecture in Digital Age: Design and Manufacture, Spon Press, London. GERBER, D.J. (2007) Parametric practices: models for design exploration in architecture, PhD thesis, Harvard University.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X