GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HACİM AKUSTİĞİ/6641311
Dersin Adı: HACİM AKUSTİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Füsun Demirel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fusund
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fusund@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İşitsel konforun önemli olduğu mekanlarda, ideal akustik konforun sağlanmasına yönelik bilgilerin verilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Kongre, konferans, konser salonları, tiyatro, opera ve sinema salonları gibi mekanlarda, ses kaynağından çıkan seslerin hacimdeki dinleyicilere en uyg -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 525 MİMARİ AKUSTİK M 585 YAPILARDA GÜRÜLTÜ KONTROLU
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı ve Yöntemi)
2. Hafta  Mimari Akustik ve Temel Kavramları
3. Hafta  Sesle İlgili Fiziksel Olaylar
4. Hafta  Hacimlerde Kabul Edilebilir Gürültü Düzeyleri ile İlgili Mevzuatlar
5. Hafta  Mekanlarda Reverberasyon, Eko, Odaklanma Kontrolü
6. Hafta  Ses Yutucu, Yansıtıcı ve Dağıtıcı Yüzeyler
7. Hafta  Konuşma Amaçlı Mekanlar ve Hacim Akustiği
8. Hafta  Müzik Amaçlı Mekanlar ve Hacim Akustiği
9. Hafta  Çok Amaçlı Mekanlar ve Hacim Akustiği
10. Hafta  Elektro-Akustik Sistemler ve Hacim Akustiği
11. Hafta  ODEON Bilgisayar Akustik Simülasyon Programı ve Modelleme Çalışmaları
12. Hafta  Hacim Akustiği Uygulama Örnekleri
13. Hafta  Hacim Akustiği Uygulama Örnekleri
14. Hafta  Ara Ödev Sunuşları
15. Hafta  Ara Ödev Sunuşları
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., Diyarbakır Kongre ve Kültür Merkezi Tadilat Pprojesine ait 1900 Kişilik Konferans, 310 Kişilik Tiyatro, 412 Kişilik ve 120 Kişilik Sinema Salonları, 70 kişilik Dans Stüdyosu, Müzik ve Ses Kayıt Stüdyosu, Müzik Dersliklerine ait Akustik Rapor, G.Ü.Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi,2012. 2- DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., DOĞAN,M., TBMM Ek Hizmet Binası Milletvekillleri Odalarına ait Akustik Rapor, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi,2012. 3-DEMİREL, F., “Yayınlanmamış Mimari Akustik-Ders Notları”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2012. 4- DEMİREL, F., İŞLEK, G., Dinleyici Salonlarında Akustik Konforun Araştırılması Ve Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniversitesi, BAP 06/2008-43, 2011. 5-DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., İŞLEK, G., ÖZKARTAL,E., Genelkurmay Başkanlığı Çok Amaçlı Eğitim Tesisi Konferans Salonu ve Basın Odası Akustik Raporu, , G.Ü.Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi,2010. 6-ANON.,Çevre
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Sunum, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
80
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X