GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YANGIN ÖNLEMLERİ VE TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ/6631311
Dersin Adı: YANGIN ÖNLEMLERİ VE TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Füsun Demirel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fusund
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fusund@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Derste; “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği” nde yer alan hükümlerin mimari tasarımlara girdi vermesi tartışılmaktadır.
Mimarların, “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği” nin, tasarımlarına nasıl girdi vereceği konusunda deneyim kazanması amaçlanmaktadır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 627 BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı Ve Yöntemi)
2. Hafta  Giriş (Yangın Önlemleri Ve Konunun Önemi)
3. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Temel Hükümleri
4. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Temel Hükümleri
5. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Taşıyıcı Sistem Stabilitesi
6. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Yangın Kompartmanları,Duvarlar, Döşemeler
7. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Cepheler ,Çatılar
8. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Yapı Malzemesi Sınıfları
9. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Kaçış Yolları (Sayısı, Genişliği,Çıkış Kapasitesi)
10. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Kaçış Merdivenleri, Rampaları Ve Kapıları
11. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Bina Kullanım Sınıfları (Konutlar, Sağlık Yapıları)
12. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Bina Kullanım Sınıfları (Oteller, Yatakhaneler)
13. Hafta  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ve Bina Kullanım Sınıfları (Toplanma Amaçlı Binalar)
14. Hafta  Öğrenci Araştırmalarının Sunumları
15. Hafta  Öğrenci Araştırmalarının Sunumları
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2009
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
80
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X