GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KÜLTÜR VARLIKLARININ BELGELENMESİNDE ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI/5981311
Dersin Adı: KÜLTÜR VARLIKLARININ BELGELENMESİNDE ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. Özlem SAĞIROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/osagiroglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  osagiroglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Koruma kapsamında farklı disiplinler ve uzmanlarla çalışmanın gereğinin kavranması – ekip olabilme becerisinin geliştirilmesi
Korumada ileri teknolojilerin ortak kullanılması ile elde edilecek farklı verilerin kullanım alanları ile bu verilerin yararlılığı hakkında bilgilenm
Karar alma süreçlerinde zaman, emek ve maddi kayıpların yaşanmaması için belgeleme tekniklerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin öğrenilmesi
Belgelemede, kullanılacak teknolojiye yönelik olarak detay – kişi – süre verilerinin öngörülebilmesi, maliyet hesaplanabilmesi
Belgelemenin gelişimi ve ülkemizde koruma kapsamında kullanımı hakkında bilgi sahibi olunması, yasal gerekliliklerin öğrenilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tespit ve belgelemenin tanımı ,kültür varlıklarının belgelenmesinin gerekliliği, bu belge ve verilerin kullanım olanakları ve şartları
2. Hafta  Belgelemenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi – teknik ve teknolojik açı
3. Hafta  Belgelemenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi – - yasal çerçeve
4. Hafta  Müdahale öncesi mevcut fiziki durum belgelemesi (Rölöve) (Geleneksel ve optik sistemle belgeleme – örnek gösterimi ve uygulama)
5. Hafta  Fotoğraflarla belgeleme, elde edilecek çıktıya gore fotoğraf çekim yöntemlerinin ve objektif- çözünürlük özelliklerinin anlatılması
6. Hafta  sınav
7. Hafta  Fotogrametrik belgelemenin anlatımı - Çağdaş Fotogrametrik sistemler – örnek gösterimi ve uygulama
8. Hafta  İleri belgeleme teknikleri - (Laser tarama – örnek gösterimi ve uygulama)
9. Hafta  Uzaktan algılama ve hava fotogrametrisinin restorasyona yönelik belgelemede kullanımı
10. Hafta  sınav
11. Hafta  GIS – Coğrafi Bilgi sistemlerinin koruma ve belgelemede kullanımları – örnekler üzerinden anlatım.
12. Hafta  Farklı disiplinlerle yapılan ortak çalışmalar , bu çalışmalardan elde edilecek çıktılar ve konservasyonda kullanım şekil ve olanakları –
13. Hafta  Tüm belgeleme yöntem ve tekniklerinin birbirleri ile karşılaştırılması – avantaj ve dezavantajlarına bakılarak , restorasyon uzmanı tarafından yönteme
14. Hafta  Bilgi sistemleri ve veri madenciliği ile ilgili bilgiler – örnekler üzerinden tartışmalar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  I. Aksulu, Kentsel Koruma, Yayınlanmamış ders notları, Ankara 2004 Z.Ahunbay, Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1996 J.Strike, Architecture in conservation: managing development at historic sites London 1994 Duran Z, Toz G, 2002 ,“Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Yöntemle 3D Modellenmesine Örnek”,30. yıl sempozyumuKonya, Turan, M.H , 2004, “Mimari Fotogrametri Alanındaki Çağdaş Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, Gazi Üni. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, Ankara Karslı, F, Ayhan E., Friedrich,J, 2003 “Dijital Fotogrametri Tekniklerin Mimari ve tarihi yapılardaUygulanması” 8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara Gürbüz, H, “ Mimarlık Fotogrametrisinde Ortofo Uygulaması, Konya Devlet Müh. Mim. Akademisi, 1982 Konya Yastıklı, N, Alkış z., Emen, O, 2003, 3D Model Generation and Visualization of Cultural Heritage, CIPA 2003 XIXth International Symposıum Proceeding, 30 September 4 October, Antalya Işık Aksulu, Özlem Sağıroğlu “Mimari Mirasın Belgelenmesinde Kullanılan
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
1
8
8
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X