GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇAĞDAŞ YAPILARDA RİSK YÖNETİMİ/5121311
Dersin Adı: ÇAĞDAŞ YAPILARDA RİSK YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Fİgen BEYHAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/fbeyhan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fbeyhan@gazi.edu.tr, figenbeyhan@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
21. YY Mimarlığında çağdaş yapı teknolojilerini ve yapım sistemlerini tanımlamak
“Risk Yönetimi” kavramını öğretmek, anlatmak ve tasarım sürecinde kullanabilme yetisini geliştirmek
Farklılaşan yapı sistemlerinde oluşabilecek tanımlanmış riskleri tanımlamak, saptamak, analiz etmek ve değerlendirmek
Çağdaş Yapı Teknolojilerini örnekler üzerinden inceleyerek riske dayalı çözüm önerileri ortaya koymak.
Binalarda yangın riskini yönetmek metotlarını geliştirmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı ve Yöntemi)
2. Hafta  Giriş(21. YY Mimarlığında Yapı Teknolojisi–Yapım Sistemleri, Tasarımı ve Risk Faktörleri)
3. Hafta  Teknolojik Yapılar 1: Yüksek Yapı Sistemleri Çerçeve Sistemler–Çerçeve+Çekirdek Sistemler–Çaprazlamalı Çerçeve+Perdeli Sistemler–Tüp
4. Hafta  Teknolojik Yapılar 2: Büyük Açıklıklı Sistemler: Çubuk Sistemler- Katlanmış Plak Sistemler–Kabuklar ve Betonarme Sistemler–Kabuklar: Çelik
5. Hafta  Mimari Tasarım ve Risk Yönetimi Kavramı: Farkındalık–Tasarım–Eylem
6. Hafta  Risk Tabanlı Performansa Dayalı Tasarım
7. Hafta  Bina Tasarımını Etkileyen Risk Faktörleri ve Güvenliğe Dayalı Tasarım Parametreleri
8. Hafta  Tanımlanmış Riskler 1: Risk Değerlendirme/Analiz Süreci
9. Hafta  Tanımlanmış Riskler 2
10. Hafta  Örnek Binalar Üzerinden Çözüm Önerilerinin İrdelenmesi
11. Hafta  Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri
12. Hafta  Proje Çalışması
13. Hafta  Proje Çalışması
14. Hafta  Proje Çalışması
15. Hafta  Projelerin Sunumu
16. Hafta  Projelerin Sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Doç. Dr. Figen BEYHAN Arşivi 2. Thomas S. Coleman, “A Practical Guide to Risk Management”, CFA Institute, 2011. 3. Michel Crouhy, Robert Mark and Dan Galai, “Risk Management”, Mc Graw-Hill, 2000. 4. Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark, "The Essentials of Risk Management”, Mc Graw-Hill, 2005 5. Paul Hopkin, “Fundamentals of Risk Management”, Kogan Page, 2010 6. Yacov Y. Haimes, "Risk Modeling, Assessment, and Management (Wiley Series in Systems Engineering and Management)”, John Wilwe&Sons, 2009 7. http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=03030400 8. The Influence of Risk Factors on Sustainable Development, Research papers of fmglobal publication 9. Catastrophic Risks and Insurability, Volatily Conference Papers, 2001 and 2003. 10. Kobuna, K., “Enchancing the Public’s Awareness towards Disaster Mitigation and Education for Disaster Prevention”, In Proceeding of the International Workshop on Comparative Stu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
1
20
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X