GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA MORFOLOJİK ANALİZ/6601311
Dersin Adı: MİMARLIKTA MORFOLOJİK ANALİZ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Tayfun Yıldırım
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~mtayfun
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mtayfun@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bina biçiminin bilimsel yöntemler ile çözümlenerek, nesnel değerler elde edilmesi. Tasarlama mantığını anlamaya yönelik bilimsel araçların kullanılmas
Bina değerlendirmede, objektif değerlendirme araçlarının kullanımı ile nesnel sonuçlara ulaşmak.
Biçimsel kabul veya beğenilerin, analiz tekniklerinin nesnel sonuçlarına bağlı olarak elde edilmesini amaçlayan bilgi- yeterliliğinin elde edilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, ders anlatımı ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, Ara ödevler ve final sunuşu içerik ve biçiminin tanıtımı
2. Hafta  Morfoloji bilimine giriş, temel kavramlar, diğer bilim dallarında morfoloji kavramı
3. Hafta  Mimarlıkta Morfoloji Kavramı, Mimari biçime tarihsel bakışlar, sınıflama yaklaşımları, ek kaynakların verilmesi
4. Hafta  Mimari Morfolojide çözümleme yaklaşımlarına giriş, çözümleme yaklaşımları
5. Hafta  Kronolojik, Senkronik, Diakronik çözümlemeler, üslubsal sınıflama, ölçeksel analizler (Kent,bölge,bina,mekan), ek kaynakların verilmesi.
6. Hafta  Kronolojik, Senkronik, Diakronik çözümlemeler, üslubsal sınıflama, ölçeksel analizler (Kent,bölge,bina,mekan), ek kaynakların verilmesi.
7. Hafta  Analiz teknikleri : Görsel,Grafik analizler (Plan,cephe,kütle tipolojileri, oransal, algısal, estetik analizler)
8. Hafta  Analiz teknikleri: Algoritmik Analizler (Geometrinin türeme aşamaları,biçim grameri, morfik dil)
9. Hafta  Ara dönem ödevi sunuşları
10. Hafta  Analiz teknikleri : Matematiksel analizler, soyutlama yöntemleri, graf teori
11. Hafta  Analiz teknikleri : Mekan sentaksı çözümleme yöntemi, ilgili bilgisayar yazılımlarının tanıtımı (Depthmap UCL) bina planlarının analizi, mekan değerl
12. Hafta  Analiz teknikleri : Mekan sentaksı çözümleme yöntemi
13. Hafta  Bina örneklerinin seçilmesi ve uygulanacak ardışık analiz teknikleri
14. Hafta  Final Sunuşları ve Tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Design and Analysis, B.Laupen, C. Grafe, 1997 2- Elements of Architecture, Rob Krier, 1992, London 3- Architectural Composition, Rob Krier, 1992, London 4- Mimaride Estetik Değerler, S. Aydınlı, 1993, İTÜ 5- Mimarlıkta Görsel Analiz, S. Aydınlı, 1992, İTÜ 6- Sanoff, H. (1991). Visual Research Methods in Design. New York: Van Nostrand Reinhold. 7- Space is the Machine, B. Hillier, Cambridge, 1996 8- The Geometry of Environment, L.March, P.Steadman, London, 1974 9- Architectural Morphology, P.Steadman, London, 1983 10- The Social Logic of Space, B.Hillier, J.Hanson, Cambridge, 1988 11- Değerlendirmede Temel Sorunlar ve Mimarlıkta Değerlendirme, M.Tapan, Y.Sey,1976,ITU 12- Mimarlıkta Değerlendirme, M. Tapan, 2004, ITU 13- Invention of a Modern Language of Architecture, S.Lavin, MIT Press, 1992 14- Creating Architectural Theory, Jon Lang, 1987 15- Mimari Tasarımda Çözümün Tanımı ve Nesnel Olarak Değerlendirilmesi, G.Sağlamer, ITU, 1982 16- Architectural Theory from the
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Örnek Gösterme,Tartışma, Uygulama,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
12
2
24
 Rapor hazırlama
12
1
12
 Sunu hazırlama
12
1
12
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X