GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KALİTE YÖNETİMİ/6541311
Dersin Adı: YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KALİTE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. E. Fulya ÖZMEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/efozcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  efozcan@gazi.edu.tr,
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kalite kavramı/kalite yönetim sistemleri/yapı üretimi ve alt süreçleri ilişki ve etkileşimlerine yönelik bilgi edinilmesi;
Yapı üretim sürecinin, süreç özellikleri ve kalite yönetimi açısından sistematik analizler yoluyla irdelenmesi
Farklı yapı türlerinde, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda optimum kalite düzeylerinin analiz edilerek değerlendirilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersla ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma/Dersin Amacı/Kapsamı
2. Hafta  Kalite kavramı ve bileşenleri
3. Hafta  Toplam Kalite Yönetimi (TQM) kavramı
4. Hafta  Yapı üretim süreci ve alt süreçleri
5. Hafta  Yapı üretim sürecinde karar alanları
6. Hafta  Yapı üretiminde kaliteyi etkileyen faktörler
7. Hafta  Yapı üretiminde kalite sağlama yaklaşımları
8. Hafta  ISO 9000 Kalite Yönetimi Sistem Standardı ve uygulamaları
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Yapı kalitesinin analizi
11. Hafta  Yapı kalitesinin analizi
12. Hafta  Çalışma sonuçlarının sunulması, tartışmalar ve ara değerlendirme
13. Hafta  Çalışma sonuçlarının sunulması, tartışmalar ve ara değerlendirme
14. Hafta  Yıl içi çalışmaların teslim edilmesi ve genel değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TSE revizyon tarihi 01.07.2003; Belavendram, N., Quality by Design, Prentice Hall, Int. Herdforshire,1995; Duncan, W., R., A Guide to the Project Management, body of Knowledge, Project Management Institute, USA, 1996; Besterfield, D., H., et. All, Total quality Management, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1995; Phadke, M., S., “Quality Engineering Using Robust Design”, Prentice Hall Inc., New Jersey, USA, 1989
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
1
14
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X