GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İDEOLOJİ VE MEKAN/6511311
Dersin Adı: İDEOLOJİ VE MEKAN
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İDEOLOJİ VE MEK
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  DOÇ.DR. NEŞE GURALLAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gurallar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gurallar@gazi.edu.tr, nesegurallar@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sosyoloji, coğrafya, tarih ve felsefe gibi farklı disiplinlerden farklı perspektifler kazanmak.
Mekanı yalnızca mimari bir ürün olarak değil ideolojik boyutları ile kavramak.
Eleştirel düşünmeyi öğrenmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders okumalara paralel tartışmalarla yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  ilk toplantı, dersin amacı ve yöntemi
2. Hafta  ideoloji kavramı
3. Hafta  ideoloji ve mimarlık jameson; foucault; virillio; marinetti
4. Hafta  Hitler ve Alpert Speer, Mussolini ve Terragni
5. Hafta  dönem ödevleri için öğrencilerin önerileri
6. Hafta  erken cumhuriyet dönemi türkiye'de mimarlık: Halkevleri
7. Hafta  erken cumhuriyet dönemi türkiye'de mimarlık: Bakanlıklar
8. Hafta  modernite ve kent (Benjamin, Berman)- Paris, Petersburg
9. Hafta  kamusal alan ve kamusal mekân (Habermas, Arendt, Senett)
10. Hafta  19.yy İstanbul ve Beyazıt Meydanı
11. Hafta  olumsallık: Bauman
12. Hafta  olumsallık: Rorty
13. Hafta  olumsallık: Tilly
14. Hafta  öğrenci sunuşları
15. Hafta  öğrenci sunuşları
16. Hafta  öğrenci sunuşları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -Anlatım ve Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
70
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
5
80
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
1
16
 Materyal tasarlama, uygulama
16
1
16
 Rapor hazırlama
13
1
13
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X