GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARİ BİÇİMLENDİRMEDE KARAR VERME YÖNTEMLERİ/6441311
Dersin Adı: MİMARİ BİÇİMLENDİRMEDE KARAR VERME YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Tayfun Yıldırım
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mtayfun@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mevcut Binaların tasarım kararlarının analiz edilmesinde ve bu verilerin özgün tasarım problemlerinde kullanılmasında bilimsel analiz - optimizasyon
Tasarım verilerinin bina örneklerinden toplanmasında ve özgün tasarım sürecinde kullanılmasında analitik yöntemlerin kazanılması. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, ders anlatımı ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, Ara ödevler ve final sunuşu içerik ve biçiminin tanıtımı
2. Hafta  Mimari Biçimin Tarihsel Gelişimi, Yöre ve Döneme ait Mimari Üsluplar
3. Hafta  Modern Mimarlıkta tasarımın kompleks yapısı, tasarım sürecinin analizi
4. Hafta  Tasarım sürecine analitik yaklaşımlar, süreç bileşenleri, süreç yönetimi
5. Hafta  Tasarım sürecine analitik yaklaşımlar, süreç bileşenleri, süreç yönetimi
6. Hafta  Modern Mimarlıkta Biçimlendirme Yaklaşımları ve Tipolojik sınıflamalar
7. Hafta  Ara Sunuşlar
8. Hafta  Ara Sunuşlar
9. Hafta  Tasarlama ve Biçimlendirmede Yöntemsel Yaklaşımlar
10. Hafta  Tasarlama ve Biçimlendirmede Yöntemsel Yaklaşımlar ve Örnekler,
11. Hafta  Morfolojik Analiz Yöntemleri (Tipolojik, Kronolojik, Geometrik, Topolojik)
12. Hafta  Morfolojik Analiz Yöntemleri (Tipolojik, Kronolojik, Geometrik, Topolojik)
13. Hafta  Final Sunuşları
14. Hafta  Final Sunuşları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Bayazıt N.,Mimarlıkta ve Endüstri Ürünlerinde Tasarlama Metotlarına Giriş, 1994, ITU 2- B.Laupen, C. Grafe, Design and Analysis, 1997 3- T.U. Uraz, Tasarlama, Düşünme, Biçimlendirme, 1993, İTÜ 4- Christopher Jones, Design Methods, 1974 5- G.Broadbent, A. Ward (Editors), Design Methods in Architecture, 1969 6- G. Broadbent, Design in Architecture, Architecture and Human Scienes, 1973 7- Brian Lawson,How Designers Think, The Design Process Demystified, 1990 8- Geoffrey H. Baker, Design Strategies in Architecture, 1989, London 9- Rob Krier, Elements of Architecture, 1992, London 10- Rob Krier, Architectural Composition, 1992, London 11- M.Ünügür, Bina Tasarımının Temel İlkeleri, 1986, ITU 12- L.Martin, L. March, The Architecture of Form, 1976 13- J. Wojtowicz, W. Fawcett, Architecure : Formal Approach, 1986 14- S. Aydınlı, Mimaride Estetik Değerler, 1993, İTÜ 15- S. Aydınlı, Mimarlıkta Görsel Analiz, 1992, İTÜ 16- İ. Tunalı, Tasarım Felsef
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Örnek Gösterme,Tartışma, Uygulama,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X