GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE İŞLEV-BİÇİM-MEKAN ANALİZİ/6431311
Dersin Adı: ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE İŞLEV-BİÇİM-MEKAN ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  TÜRKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  ÖĞR.GÖR. DR. NURÇİN ÇELİK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  htpp//websitem.gazi.edu.tr/ncelik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ncelik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
ORTAÇAĞ SANATI VE MİMARLIĞININ ETKENLERİ (DİN DÜŞÜNCESİ, TOPLUM YAPISI, KÜLTÜREL DURUM
Üzerinde durulan kavramlar; rasyonel –irrasyonel, işlevsel-biçimsel, eklektik-manyerist ve simgesel değerler.
Geçmişten gelen örnekler yardımı ile yeni mimarlık yapıtlarının yaratılmasına katkıda bulunmak.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Mimar Sinan ve Klasik dönem Osmanlı Mimarlığı bu dersle ilişkilidir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İSLAM DİNİNİN DOĞUŞU: Emeviler dönemi: yöresel etkiler ve mimarlık
2. Hafta  Abbasiler dönemi: yöresel etkiler ve mimarlık
3. Hafta   TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ: Gazneli ve Karahanlı mimarisi
4. Hafta  Büyük Selçuklu Devleti mimarlığı (yöresel ve geleneksel etkiler)
5. Hafta   Camiler, kervansaraylar, künbetler vs.
6. Hafta   Camiler, kervansaraylar, künbetler vs.
7. Hafta  Anadolu Selçuklu Devleti mimarlığı (yöresel ve geleneksel etkiler)
8. Hafta  Camiler
9. Hafta  Camiler
10. Hafta  Diğer yapı türleri (kervansaraylar, medreseler, kümbetler)
11. Hafta  Diğer yapı türleri (kervansaraylar, medreseler, kümbetler)
12. Hafta  ödev sunuşları
13. Hafta  ödev sunuşları
14. Hafta  ödev sunuşları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Early Muslim Architecture, İslam Mimarisi, Türk Mimarisi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım, soru-yanıt, gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
3
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
5
65
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
4
52
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
6
18
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X