GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA ELEŞTİRİ/6411311
Dersin Adı: MİMARLIKTA ELEŞTİRİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   DOÇ.DR. PINAR DİNÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/pdinc
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pdinc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eleştirel çerçeve belirleme, ana ve alt temalar belirleme
Bilgi toplama, bilgileri ilişkilendirme
Eleştiriyi sözlü, yazılı ve film olarak ifade edebilme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Her öğrenci 3-4 kez ziyaret edebileceği son 20 yıl içinde tamamlanmış ve kullanılmakta olan bir yapı seçer. Bu yapı üzerine kendi eleştirel bakışını
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  20. yy Mimarlık Kuramları I + II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders açılımı
2. Hafta  Kavramlar: Eleştiri, eleştirmen, eleştiri metotları
3. Hafta  Örnek eleştiri yazılarının okunması, tartışılması
4. Hafta  Eleştirilecek yapıların tanıtımı: Yerinde inceleme notlarının gruba aktarımı
5. Hafta  Bireysel çalışma: Eleştirilecek yapı için literatür araştırması, yapıda gözlemler, fotograflama, görüşmeler vb bilgi toplama
6. Hafta  Yapılardan edinilen izlenimler üzerine sözlü ve görsel sunuşlar
7. Hafta  Eleştirel çerçevenin belirlenmesi, gerekli ek bilgilerin derlenmesi, ek gözlemlerin yapılması
8. Hafta  Eleştirel çerçevenin raporlanması, yapı hakkında ilk yargıların dile getirilmesi, yargı-materyal ilişkilerinin kurgulanması (1. Vize)
9. Hafta  Alan çalışması: Eleştiriye hizmet edecek çekimlerin yapılması
10. Hafta  Alan çalışması: Eleştiriye hizmet edecek görüşmelerin yapılması ve kaydedilmesi
11. Hafta  Eleştiri filminin içeriğinin raporlanması: Film alt parçalarının ve içeriklerinin detaylı dökümü (2. Vize)
12. Hafta  Bireysel çalışma: Filmin hazırlanması
13. Hafta  Bireysel çalışma: Filmin hazırlanması
14. Hafta  Eleştirel filmlerin ilk kez topluca izlenmesi, öneriler, eleştiriler, katkılar, izleyen yorumlarının derlenmesi
15. Hafta  Bireysel çalışma: Filmlerin geliştirilmesi (eklemeler, düzeltmeler vb)
16. Hafta  Final filmlerin seyirci eşliğinde izlenmesi, izlenim ve yorumların derlenmesi, final filmin teslimi (Final)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dinç, P., 2003, Akademik Mimari Eleştiride Teknikler, A. Colquhoun’ a Ait İki Çağdaş Uygulama Eleştirisi, Gazi Üniversitesi Sanat Dergisi, Sayı:3, s. 51-67, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Seminerler, sözlü ve görsel sunuşlar, beyin fırtınası, yerinde inceleme, aktörlerle görüşme, film planı hazırlama, mekanda çekim yapma, materyali bir araya getirme-kurgu oluşturma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
10
5
50
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
5
3
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X