GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
20.YY. MİMARLIK KURAMLARI I/6381311
Dersin Adı: 20.YY. MİMARLIK KURAMLARI I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Nazan KIRCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nazkirci/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nazkirci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Endüstri devrimi ve rasyonalizmin mimarlık düşüncesine katkısını anlamak
20. yy ın başında mimarlığa yön veren mimari akımlar, düşünceler ve deneyimlerin temel özelliklerini ortaya koymak
Mimarlığı biçimler deposu olarak görmek yerine çevresel, politik, sanatsal, ekonomik, teknolojik ve sosyal faktörlerin ışığında ele alma bilinci geliş
Mimarlık kültürüne aşinalık kazanmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Modernite nedir? Aydınlama, Endüstri devrimi
2. Hafta  20.yy Mimarlığına giriş- Chicago Uygulamaları
3. Hafta  Arts&Crafts- Art Nouveau- Glasgow Sanat Okulu
4. Hafta  Avusturya ve Secessionistler
5. Hafta  Futurizm
6. Hafta  Konstrüktivizm
7. Hafta  Ekspressionizm ve Bauhaus
8. Hafta  Modern hareketler
9. Hafta  Purizm ve Le Corbusier, Mies van der Rohe ve Fonksiyonalizm
10. Hafta  Uluslar Arası Stil- Britanya ve İskandinavya’da Modern Hareketler
11. Hafta  Yeni Brütalizm, Smithsons, Mies, Corbusier, Kahn
12. Hafta  Frank L. Wright ve Organik Mimarlık
13. Hafta  Teknokratik biçimler,
14. Hafta  Ödev sunum
15. Hafta  Tartışmalar ve değerlendirme
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Jencks Charles,& Kropf, Karl, Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, Wiley Academy 2.Hollingsworth, Mary, Architecture of the 20th Century, Bison Group, 1988, London 3. Glancey, Jonathan., 20th century architecture : the structures that shaped the century, Overlook Press Woodstock, N.Y. 1998 4. Koulermos, Panos, 20th century European rationalism /Edited by J. Steele. Academy Editions London 1995 5. Ingberman, Sima., ABC : International Constructivist Architecture, 1922-1939, MIT Press Cambridge, Mass 1994 6. Droste Magdalena ., Bauhaus Archive, Bauhaus 1919-1933 Taschen, Italy, 2002 5.Kırcı N., 20. Yüzyıl Mimarlığı, Nobel Akademik Yayıncılık, . Eylül, 2013, 9786051336091
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
50
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
1
14
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
14
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X