GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTTE KONUT GELİŞİMİ VE SORUNLARI/6311311
Dersin Adı: KENTTE KONUT GELİŞİMİ VE SORUNLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Esin Boyacıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/boyacıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eboyaci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
'Ev' ve 'toplu konut' kavramlarını kavramak
'Toplu konut' kavramına eleştirel bakış kazanmak
Kentlerde konut kavramını kavramak ve yorumlamak
'Toplu konut' tasarımına yenilikçi, yaratıcı tasarım becerisi kazanmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  seminerler, sunuşlar
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Geleneksel konut, geleneksel yaşam ve mekanların tartışılması
2. Hafta  Geleneksel konut tartışmasına devam
3. Hafta  18.yy endüstri devrimi, konut kavramına yansıması,
4. Hafta  Ütopik sosyalistler, kent kavramı Bahçe kentler,
5. Hafta  Erken modernler, Horta, Mackintosh, Olbrich, Behrens, Velde, Adolf Loos v.d
6. Hafta  Güney Amsterdam, Rotterdam, toplu konut yerleşkeleri
7. Hafta  Modern, Le Corbusier, Loos, Mies, Gropius, Wright, Taut,
8. Hafta  Viyana, Frankfurt, Berlin, siedlung- toplu konut yerleşkeleri
9. Hafta  Werkbund Weissenhof yerleşkesi ve karşı yerleşkeler, tartışmaları,
10. Hafta  Savaş sonrası gelişmeler, hızlı ve ucuz konut üretimi arayışları, Hansa bölgesi
11. Hafta  Konut tipolojileri, Değişebilirlik, esneklik kavramı
12. Hafta  Alçak, yoğun yerleşme tartışmaları,
13. Hafta  Anonimlik sorunu, Konut çevresi sorunu,
14. Hafta  Almanya, Avusturya, Fransa,Hollanda çağdaş örnekler.
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Heidegger M., "Building Dwelling Thinking" in Poetry, Language, Thought, Harper and Row, New York, 1971, s.160. Bachelard G., Mekanın Poetikası Kesit Yayıncılık s.236 Cengizkan A., “Kültür nesnesi olarak Konut ve Politik Aktörlerin arka bahçesi olarak Konut” Mimarlık 345, Ocak 2009). Virilio P., Krieg und Fernsehen Carl Hanser Verlag, 1993. Selle G., Die Eigenen Vier Waende: Zur Verborgenen Geschichte des Wohnens, 1999:Campus Verlag, s. 21 Simmel, G, Brücke & Tür, Essays des Philosophen zur Geschicte, Religion, Kunst und Gesellschaft, Susman M., Landman M., (Der) Stuttgart: 1957. Bachelard G., Mekanın Poetikası Kesit Yayıncılık s.236 Lampugnany V M., Architektur als Kultur, DuMont Verlag, 1986, Bilgin İ., "toplu konut mimarisi ve atk lojmanları" Arredemento Mimarlık, 1998/11 s.89 Bilgin İ., “serbest plan, serbest cephe, serbest ev”, Bir Anatomi Dersi Ev, Cogito 18, İstanbul: Yapı Kredi Bankası Yayınları 1999 Bilgin İ. “Modernleşmenin Topl
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım, soru-yanıt, araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
12
4
48
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
7
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X