GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKAN. İMAJIN OLUŞ. VE YAPISI: İNSAN MEKAN İLİŞKİ.AL. SÜREÇ/6291311
Dersin Adı: MEKAN. İMAJIN OLUŞ. VE YAPISI: İNSAN MEKAN İLİŞKİ.AL. SÜREÇ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Aysu AKALIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aysuakalin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aysuakalin@hotmail.com, aysuakalin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bir teori çerçevesinde problemi tarifledikten sonra, bunun test edilmesini öğreterek bilimsel bir formata aktarmak.
Yapılanmış çevreyi görmeyi, okumayı öğretmek, duyum, algı ve imaj arasındaki farkı göstermek.
Mekansal imajın oluşum sürecinin açıklanması ve bu süreçteki üç tür imajın tanıtılması; mekanın ilk kez algılanmasıyla şekillenen ilk imaj (duyum), me
Duyum ve duyuların mekan algısındaki öneminin tanımı
Kodlama, depolama, geri çağırma, anlama, ilişkilendirme, öğrenme, hafıza, hatırlama sürecinde (bilişsel süreç) algının anlatımı
‘Mekan’ ve ‘Yer’ kavramları. Mekansal imajın oluşumunda ‘Özne’ (algılayan) – ‘Nesne’ (algılanan
Mekanın algısında İnsan-Hareket-Zaman faktörlerinin etkisi
Postmodernism, Tüketim Kültürü, Bölgesellik, Kimlik, Kurum Kimliği, İktidar Kimliği başlıklarında farklı İmaj oluşumunu göstermek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amaç ve İçeriğinin Anlatımı, Dönem Çalışma Konusunun Aktarımı,
2. Hafta  Çevre-Davranış İlişkisi Algısal Süreç-İmaj-Mekansal İmajın Oluşumu Mekansal İmajı Etkileyen Faktörler- Algılanan Uyarıcıdan (Nesneden) Kaynaklanan E
3. Hafta  Duyumsal Algılama: Bilişsel Süreç
4. Hafta  Algılanan Mekan -Varoluşsal Mekan Anlam ve Mekan
5. Hafta  Anlam ve Modern Mimarlık
6. Hafta  Anlam ve Postmodern Mimarlık
7. Hafta  Postmodern Mimarlık-Tüketim Kültürü
8. Hafta  Bölgesellik
9. Hafta  Kimlik ve Kurum Kimliği
10. Hafta  Kimlik ve İktidar Kimliği
11. Hafta  Analoji
12. Hafta  Ödev Sunumları -Tartışma
13. Hafta  Ödev Sunumları -Tartışma
14. Hafta  Ödev Sunumları -Tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Aydınlı S. (1986). Mekansal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı Bir Model. İstanbul: İ.T.Ü – Fen bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi. 2. Bonta, J. P. (1979). Architecture and its Interpretation: a study of expressive systems in architecture. London: Lund Humphries. 3. Green, H. (1976). Mind and Image: An essay on art and architecture. London: Granada. 4. Lang, J.-Burnette, C.-Moleski, W.-Vachon, D. (eds.) (1974). Designing for Human Behaviour: Architectural and Behavioural Sciences. Stroudsburg, Pennsylvania: Dowden Hutchinson & Ross Inc. 5. Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioural Sciences in Environmental Design. New York: Van Nostard Reinhold Company. 6. Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space & Architecture. London: Studio Vista. 7. Norberg-Schulz, C. (1984). Genius Loci: Towards a Phenomenology in Architecture. NY: Rizzoli. 8. Norberg-Schulz, C. (1988). Intentions in Architecture. Cambridge, Mass: The M.I.T.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
5
70
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X