GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKOLOJİK MİMARLIK/6121311
Dersin Adı: EKOLOJİK MİMARLIK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. İdil AYÇAM
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/idilaycam
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iaycam@gazi.edu.tr , idilaycam@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ekolojik mimarlık teori ve kavramlarının, kent, çevre ve tek yapı ölçeğinde araştırılma ve incelenmesi
Ekolojik mimari kriterlerinin öğretilmesi, gelecek tasarımlarda bu ilkelerden yararlanılması -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M623 Enerji Etkin Bina Tasarımı
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çevre, Doğal Döngüler Mimaride Ekoloji Kavramı,Doğanın ve Kaynakların Kullanımında Sürdürülebilirlik
2. Hafta  Çevreci Kentleşme ve Mimarlık, Bütüncül Yaşam Felsefesi, Ekolojiye Sosyal ve Ekonomik Yaklaşımlar
3. Hafta  Yenilebilir Peyzaj Tasarımı (Edible Landscape), Üretimleri ve Ekonomik Boyutu
4. Hafta  Rüzgar ve Güneş Enerjisinin Yapılarda Kullanım Yöntemleri (Rüzgar Gülleri, Sovenious Fenerleri, Kollektör ve PV kullanımları
5. Hafta  Yağmur Sularının Toplanması Kent, Mahalle ve Ev Ölçeğinde Kullanımı Atık Su Arıtma Kompost Sistemleri, Atıkları Kaynağa Dönüştürme
6. Hafta  Yerel, Yöresel Ekolojik Yapı Malzemeleri ve Teknikleri
7. Hafta  Ara Sunuşlar
8. Hafta  Ekolojik Tasarım İlke ve Önerileri
9. Hafta  Sağlıklı Yapılar, Akıllı Ekolojik Yapılar-Örnekler
10. Hafta  Ekolojik Yapı Teknolojileri
11. Hafta  Bina Örnekleri
12. Hafta  Eko Kentler – Eko Köyler
13. Hafta  Final Sunumları
14. Hafta  Final Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. Olgyay, V. (1963) Princeton: Princeton University Press. Buildings, Climate and Energy. Markus T.A. and Morris E.N. (1980) London: Pittman. The Passive Solar Energy Book. Mazria, E. (1979) Emmaus: Rodale Press. Solar Energy, Fundamentals in Building Design. Anderson, B. (1977) New York: McGraw Hill Comp. Passive and Low Energy Cooling of Buildings. B. Givoni Güneş Mimarlığı, Demirbilek N. ve Irklı Eryıldız D. (2001), Temiz Enerji Vakfı: Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X