GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM VE TEK./6031311
Dersin Adı: TARİHİ ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM VE TEK.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Behiye Işık AKSULU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/isikaksulu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  isikaksulu@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Korumanın bir sektör olduğu günümüzde koruma uzmanı olarak mimarların yetismesi
Bu bağlamda öncelikle çevre konusunda tez yapacak öğrencilerde proje yapma bilgisinin olusması
Bürolarda ve Kültür bakanlığında/ kültür tabiat varlıklarını koruma kurullarında bu konuda görev alma konusunda ön sartlardan birisinin gerçeklesmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihi çevre koruma kavramı,Tarihi çevre korumanın içeriği ve sorunları.
2. Hafta  Tarihi çevre korumada analiz ve değerlendirme.
3. Hafta  Koruma amaçlı imar planı hazırlanma süreci.
4. Hafta  Korunması gerekli tarihi çevrelerin ölçek ve özellikleri.
5. Hafta  Anadolu’da tarihi çevrelerin ortak nitelikleri ve gelisim çizgisi.
6. Hafta  Bölgesel farklılıklar, Yurt içi ve yurt dısından koruma örnekleri.
7. Hafta  1. Ara sınav
8. Hafta  Koruma yöntem ve teknikleri
9. Hafta  Koruma planı yapılan yörenin tarihsel gelisimi,fiziksel özellikler,
10. Hafta  anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri, tipolojik ve mimari değerlendirme,
11. Hafta  sosyal yapı özellikleri.Koruma ve yeniden değerlendirme potansiyeli,
12. Hafta  Yasal,yönetsel ve ekonomik önlemler.
13. Hafta  2. Ara sınav
14. Hafta  Alan çalısması değerlendirme
15. Hafta  Alan çalısması değerlendirme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  I. Aksulu, Kentsel Koruma, Yayınlanmamıs ders notları, Ankara 2004 Z.Ahunbay, Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, Đstanbul, 1996 J.Strike, Architecture in conservation: managing development at historic sites London 1994 C. Erder, Our Architectural Heritage, from consciousness to conservation, UK, 1986 D. Morley, K..Robins, Spaces of Identity: Global media, electronic landscapes and cultural boundaries, London,1995 K. Lynch, Good city form, The MĐT Press, Cambridge, Massachusetts, London 1984 A. Rapoport. Human Aspects of Urban Form, Oxford,1977
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  koruma amaçlı imar planı oluşturabilmek için gerekli tespitlerin alanda yapılması istenmektedir.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
6
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
6
42
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
4
7
28
 Sunu hazırlama
1
7
7
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X