GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENERJİ VE YAPI KABUĞU ANALİZİ/5901311
Dersin Adı: ENERJİ VE YAPI KABUĞU ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Figen BEYHAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fbeyhan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fbeyhan@gazi.edu.tr, figenbeyhan@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Enerji, ekoloji, sürdürülebilirlik, enerji etkin yapı tasarımı kavramlarını ve mimarlıktaki önemini ortaya koymak.
Yapı kabuğu tasarımında enerjiyi etkin kullanabilme yöntemlerini anlatmak
Yapı dış kabuğunun optik ve termofiziksel özelliklerini öğrenerek yutuculuk, opak bileşenin geçirgenlik ve yansıtıcılığı, saydamlık oranı, toplam ısı
Yalıtım kavramını ve yapı dış kabuğunun tasarımında yalıtımın önemini vurgulamak
Enerji etkin yapı kabuğu tasarım ilkelerini ve güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanma yöntemlerini örnek cephe sistemleri üzerinden inceleyerek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı ve Yöntemi)
2. Hafta  Giriş (Enerji Ve Çevre Sorunları)
3. Hafta  Türkiye’de Enerji Verimliliği Çalışmaları, Standartlar Ve Yönetmelikler
4. Hafta  Sürdürülebilirlik Bağlamında Enerji Etkin Yapı Tasarımı (Binalardaki Enerji Tüketimi)
5. Hafta  Yapı Kabuğu (Opak Duvarlar, Cam Yüzeyler, Çatılar Ve Zemine Oturan Döşemeler)
6. Hafta  Yapı Kabuğunun Isıl Performansı (Yapı Kabuğu Analizi Ve İlkeleri-Opak Cephelerde Isı Kayıp Ve Kazançları-Yalıtım Ve Etkileri)
7. Hafta  Enerji Etkin Yapı Kabuğu Ve Enerji Etkin Cephe Sistemleri
8. Hafta  Tek Katmanlı Cepheler (Dış Kontrol Üniteli Cepheler-Paneller Arasına Konumlandırılmış Kontrol Üniteli Cepheler-İç Kontrol Üniteli Cepheler)
9. Hafta  Çift Katmanlı Cepheler(Çift Kabuk Cephe Sistemleri-Saydam Ve Opak Bileşenler-Taşıyıcı Ve TEspit Elemanları-Havalandırma Boşluğu-Güneş Kontrol Elemanla
10. Hafta  Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sınıflandırılması (Doğal :Havalandırmalı Cepheler-Mekanik Havalandırmalı Cepheler-Hybrid Havalandırmalı Cepheler)
11. Hafta  Bina Yüksekliğinde Çift Kabuk Cepheler-Kat Yüksekliğinde Çift Kabuk Cepheler
12. Hafta  Kutu Pencere Tipi Çift Kabuk Cepheler-Şaft Tipi Çift Kabuk Cepheler
13. Hafta  Örnek Cephelerin İncelenmesi Ve Konstrüksiyon Özelliklerinin Belirlenmesi
14. Hafta  Öğrenci Araştırmalarının Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  1. BBRI, 2002. Vantilated Double Facades, Department Of Building Physics, İndoor Climate & Building Service, Belgian Building Research Institute, Belg
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
1
20
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X