GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİÇİMLENDİRME ESTETİKLE İLGİLİ ORANLAR/5451311
Dersin Adı: BİÇİMLENDİRME ESTETİKLE İLGİLİ ORANLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. Önder AYDIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/oaydin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oaydin@gazi.edu.tr, onderaydin@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kuram-biçim ilişkisini sorgulatmak.
Mimari biçimin etkenlerinden birini araç olarak kullanarak, Mimarlık kuram ve uygulamaları üzerinde, araştırma yapmayı sağlatmak. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma ve Derse Giriş
2. Hafta  Estetik Bilimi ve Estetik Kuramları.
3. Hafta  Felsefe Tarihinde Güzel kavramı
4. Hafta  “Güzelin” biçimsel niteliği: geometri, oran, simetri, denge, ritim kavramları.
5. Hafta  Oran Kavramı ve Antik Yunan’dan Günümüze Oranın Ele Alınışı
6. Hafta  Sınav
7. Hafta  Matematiksel Oranlar: Aritmetik, Geometrik.
8. Hafta  Müzikten elde edilen Oranlar.
9. Hafta  Doğadan elde edilen Oranlar: İnsan Bedeni.
10. Hafta  Sınav
11. Hafta  Antik Yunan’dan 19. yy’a Oran Belirleyici Sütun Düzenleri.
12. Hafta  Selçuklu Mimarisinde Geometrik Oranlar; Klasik Osmanlı Mimarisi – Mimar Sinan yapılarında geometrik oranlar.
13. Hafta  Klasik Osmanlı Mimarisi – Mimar Sinan yapılarında geometrik oranlar.
14. Hafta  Dönem Ödevi Üzerine Tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architektur-Theorie, München,1995. Kimberly Elam, Proportion und Kompozition: Geometrie im Design, New York, 2006 Paul von Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie, Köln, 1982. Erik Forrsman, Dorisch, Jonisch, Korinthisch, Wiesbaden, 1984. John Onians, Bearers of Meaning – The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance. İsmail Tunalı, Estetik, İstanbul, 1996. İsmail Tunalı, Grek Estetiği, İstanbul. Hançerlioğlu, O., “Düşünce Tarihi”, Remzi Kitabevi, İstanbul. Vitrivius, Mimarlık Üzerine On kitap, Şevki Vanlı Yayınları. Alberti, “The Ten Books of Architecture”, Dover Publications, New York Palladio, “The Four Books of Architecture”, Dover Publications, New York, Serlio, “The Five Books of Architecture”, Dover Publications, New York, Middleton, R., Watkin, D., “Klassizismus und Historismus”, 2. cilt, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Kişisel Araştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
6
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
16
32
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X