GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA ESTETİK/5351311
Dersin Adı: MİMARLIKTA ESTETİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Nakış Karamağaralı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nakis@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kültürel,toplumsal,dinsel,sanatsal yaşamda estetik olgusunun; algı,duyum,empati,hoşlanma,haz v.b. psiko-estetik kavramların öğrenilmesi
Estetik objenin ve süjenin tanımlanması ve yorumlanması; estetik değer yargısı olan “güzel”in tarihsel süreç içinde tanımı ve kapsamı
Estetik bilimini var eden çeşitli felsefi görüşlerin, felsefecilerin, mimarların ve sanat tarihçilerinin estetik değer, -güzel- çözümlemelerini öğrenm
Estetiğin değer yargısı olan “güzel”in kavramsal içeriklerinin,bileşenlerinin,tarihsel süreçteki ve günümüzdeki yorumlarının öğrenilmesi
Estetik yargı olarak “beğeni”nin tanımının ve beğeninin belirleyicilerinin ortaya konularak “estetik”in öğrenilmesi
Antik Çağ’dan günümüze estetik felsefesinin "estetik değer" ve "güzel" kavramları yönünden aktarılması
“Estetik”i oluşturan alt başlıkların, özellikle “güzel” in tartışılması sonucunda,“mimaride estetik”in kavranması,
Mim.da estetiği,plastik biçim (ölçü-oran,komp.,simetri,uyum, bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge, imge,kod etc) açısından kavr.
Estetiğin mimaride bir tasarım olgusu olarak irdelenmesi ve öğrenilmesiyle, üst düzey bir birikim, irdeleme ve bu birikimi uygulama yetisi kazanılması
Mimaride estetik” in ne olduğu üzerinden kendi mimari dilini oluşturmada, mimariye ve yaşama bakışını yeniden kurmada katkı edinmeleri
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin kapsamı, amacı, sınırları, yöntemi.Estetiğe giriş, estetik tavır nedir, temel olarak kültürel,toplumsal, dinsel,sanatsal yaşamda estetik olgusu
2. Hafta  Estetik süje,estetik tavır,estetik obje,estetik değer,estetik yargının tanımlanması;algı,duyum,empati,hoşlanma,haz,beğeni v.b. psiko-estetik kavramlar
3. Hafta  Estetik değer “güzel”in tarihsel süreçteki tanımı,güzellik kuramları,ontolojik ve metafizik güzellik,doğa ve sanat güzelliği,günümüzün güz
4. Hafta  Estetik değer “güzel”in tarihsel süreçteki tanımı,güzellik kuramları,ontolojik ve metafizik güzellik,doğa ve sanat güzelliği,günümüzün güz
5. Hafta  Estetik değer “güzel”in tarihsel süreçteki tanımı,güzellik kuramları,ontolojik ve metafizik güzellik,doğa ve sanat güzelliği,günümüzün güz
6. Hafta  Antik çağdan günümüze estetik/güzel felsefeleri ve bu bağlamda mimarlık tarihinin çeşitli dönemlerindeki estetik/güzellik anlayışlarının incelenmesi
7. Hafta  Antik çağdan günümüze estetik/güzel felsefeleri ve bu bağlamda mimarlık tarihinin çeşitli dönemlerindeki estetik/güzellik anlayışlarının incelenmesi
8. Hafta  Estetik'deki farklı görüşlerin est.değer ve güzel çözümlemelerine bakışı(Platon,Aristo,Vitruvius,Alberti,da Vinci, Baumgarten,Kant,Hegel,Croce,Eco..)
9. Hafta  Estetik'deki farklı görüşlerin est.değer ve güzel çözümlemelerine bakışı(Platon,Aristo,Vitruvius,Alberti,da Vinci, Baumgarten,Kant,Hegel,Croce,Eco..)
10. Hafta  Mim.de estetiğin,plastik biçim(ölçü-oran,komp.,simetri, uyum,bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge,imge,mesaj,kod,dil)açı.ort.kon
11. Hafta  Mim.de estetiğin,plastik biçim(ölçü-oran,komp.,simetri, uyum,bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge,imge,mesaj,kod,dil)açı.ort.kon
12. Hafta  Mim.de estetiğin,plastik biçim(ölçü-oran,komp.,simetri, uyum,bütünlük,çoklukta birlik,ışık,renk)ve anlamsal biçim(simge,imge,mesaj,kod,dil)açı.ort.kon
13. Hafta  Öğrenci sunumları
14. Hafta  Öğrenci sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Tunalı,İ. ; Estetik, İst. 1989 -Tunalı,İ. ; Tasarım Felsefesine Giriş, İst. 2002 -Kagan, M; (çev:Aziz Çalışlar) Estetik ve Sanat Dersleri, Ank. 1993 -Sena,C.; Estetik, İst. 1972
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
6
4
24
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
6
36
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
193
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.