GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA TAS. VE DEĞ. PROBLEMLERİ/5341311
Dersin Adı: MİMARLIKTA TAS. VE DEĞ. PROBLEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  DOÇ.DR.PINAR DİNÇ KALAYCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pdinc
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pdinc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
proje değerlendirme pratiği
bina değerlendirme pratiği
değerlendirme için ölçüt belirleme
değerlendirme sonuçlarının ifadesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Her öğrenci değerlendirmek üzere bir konu (proje, bina, yarışma, ödül vb.) seçer ve dönemin programı içinde değerlendirmesini uygular, sonuçlarını rap
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bina Programlama Mimarlıkta Eleştiri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders açılımı
2. Hafta  Kavramlar: Değer, değerlendirme, nicel nitel değer, kriter, değerlendirme süreci
3. Hafta  Değerlendirilecek proje, yapı, alan vb. seçimi, genel bilgilenme
4. Hafta  Değerlendirme modelinin tanımlanması: Değerlendirme amacı, yöntemi, araçları, aktörleri ve süreci
5. Hafta  Bireysel çalışma (literatür araştırması, bilgilenme)
6. Hafta  Bireysel çalışma (yerinde saptamalar, ölçümler, kayıtlar, görüşmeler)
7. Hafta  Bireysel çalışma problemlerinin tartışılması
8. Hafta  Bireysel çalışma (verilerin bir araya getirilmesi)
9. Hafta  Bireysel çalışma sonuçlarının sözlü sunumu, sonuçların tartışılması, kısa rapor teslimi (1. Vize)
10. Hafta  Bireysel çalışma sonuçlarının sözlü sunumu, sonuçların tartışılması
11. Hafta  Değerlendirme raporu için içerik ve formatın oluşturulması
12. Hafta  Değerlendirme raporu yazımı
13. Hafta  Değerlendirme raporu yazımı
14. Hafta  Raporların teslimi ve sözlü sunuşlar (2. Vize)
15. Hafta  Raporlar ve sözlü sunuşlar üzerine eleştiri, düzeltme, geliştirme, öneriler
16. Hafta  Final teslimi (sözlü sunuşun kopyası + yazılı / basılı rapor) (Final Sınavı)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dinç, P., 2011, Bir Yarışmayı Değerlendirmek: Akademik ortamda Bir Yeniden-Değerlendirme Denemesi, Mimarlık, 357, s.78-82
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Beyin fırtınası, kütüphane araştırması, web taraması, yerinde gözlem, fotograflama, görüşme, kısa anket, rapor yazma, sözlü power point sunuş
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
10
6
60
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
6
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X