GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARİ TASARLAMADA METODOLOJİ SORUNLARI/5331311
Dersin Adı: MİMARİ TASARLAMADA METODOLOJİ SORUNLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu Özen Yavuz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım, tasarım metodolojileri ve biçimlendirme yaklaşımları ile ilgili kavramsal bilgilerin ve becerilerin gelişmesine katkıda bulunmak
tasarım metodolojisindeki değişimlerin mimari biçimlenmeye etkisinin tartışılması,
mimari tasarımı şekillendiren; süreç, biçim ve temsil arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve dönüşümün açıklanması,


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 588- ANLAM BİÇİM MİMARLIK
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı, Yöntemi)
2. Hafta  Tasarım ve Tasarlama kavramı
3. Hafta  Tasarımcı düşünce ve problem çözme
4. Hafta  Tasarımcı düşünme yöntemleri, Bilgi, türleri, Mimari tasarım bilgisi, tasarım bilgisi grupları
5. Hafta  Tasarlama eylemi ve bileşenleri
6. Hafta  1. Ara sınav
7. Hafta  Biçim ve biçimlendirme kavramı
8. Hafta  Mimari biçimlendirmeyi etkileyen faktörler
9. Hafta  Biçimsel strüktür, biçim algısındaki değişim, biçimsel oluşum ve dönüşüm
10. Hafta  2. Ara sınav
11. Hafta  Temsil kavramı ve temsil kavramının dönüşümü
12. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizi
13. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizi
14. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizlerin değerlendirilme
15. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizlerin değerlendirilme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akın, Ö., “Pschology of Architectural Design”, Pion Ltd, London, (1986). Aksoy E., “Mimari Tasarlama”, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, (1987). Archer, L. B. “The Structure of Design Process, Design Methods in Architecture”. UK: Architectural Association, London, (1969). Baker, G., H., “Design Strategies in Architecture: An Approach to The Analysis of Form”, Van Notrand Reinhold, London, (1989). Bridges, A. H., “Any Progress in Systematic Design?” Design and systems: General Applications of Methodology, Transaction Publishers, New Brunswick, USA, 155-168 (1995). Broadbent, G., “Design in Architecture”, John Wiley & Sons, London, (1973). Handler, A., B., “Systems Approach to Architecture”, Elviser, New York, (1979). Jones, C. J., “Design Methods”, Wiley- Interscience, The Garden City Press Ltd., Hertfordshire, (1970). Lowson, B., “How Designers Think: The Design Process Demystfied”, Architectural Press, London, (1997). March, L., Steadman P., “The Geometry of Environment”, RIBA Pub
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X