GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
CUMHURİYET.GÜNÜM.APART.KON.GELİŞ./5291311
Dersin Adı: CUMHURİYET.GÜNÜM.APART.KON.GELİŞ.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. Önder AYDIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/oaydin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oaydin@gazi.edu.tr onderaydin@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kimliğe dair en önemli değişimin yaşandığı Cumhuriyet döneminin, bu konuda sembol olmuş konut mimarlığı üzerinden,
çağdaşlık, modernite, gelenek, kimlik kavramlarını sorgulatmak. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüzyüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma ve Derse Giriş
2. Hafta  Osmanlı Geleneksel Sivil Mimarisi ve Anadolu'da Konut Geleneği
3. Hafta  Osmanlı‘da Tanzimat sonrası yaşanan değişim ve mekana yansıması I
4. Hafta  Osmanlı‘da Tanzimat sonrası yaşanan değişim ve mekana yansıması II
5. Hafta  1920-1930: Osmanlı Ulusalcılığından Cumhuriyet Kültürüne Geçiş
6. Hafta  1930-1950: Cumhuriyet İdeolojisi ve Toplumsal Dönüşüm Projesi.
7. Hafta  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kübik Evler Türkiye’nin İlk Apartmanları: Kira Evleri
8. Hafta  Türkiye Konut Mimarlığında Ulusal Arayışlar
9. Hafta  Sınav
10. Hafta  1950-80 arası Türkiye: Konutta Görülen Stiller
11. Hafta  Türkiye’de Toplu Konut Çalışmaları ve Gecekondulaşma Sorunu
12. Hafta  Sınav
13. Hafta  1980 sonrası: Türkiye ve Postmodernite.
14. Hafta  1980’den günümüze apartman ve konut örnekleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1996 -Sedad Hakkı Eldem, Türk Evi plan Tipleri, İstanbul, 1985. -Arkitekt Dergileri, 1930 – …., -Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Bir Ulusun İnşası, 2002. -Metin Sözen, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi, -İnci Aslanoğlu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Kişisel Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
6
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
16
32
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X