GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARİ AKUSTİK/5251311
Dersin Adı: MİMARİ AKUSTİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Füsun Demirel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fusund
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fusund@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mimari akustik ve temel kavramları ile öğrencilerin tanışmasını sağlamak.
Mimari akustiğin alt bileşenlerini oluşturan yapı ve hacim içi akustiğine ilişkin parametrelerin mekan tasarım sürecine girdi vermesinin sağlanması. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  6641311 HACİM AKUSTİGİ 5851311 YAPILARDA GÜRÜLTÜ KONTROLU
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı ve Yöntemi)
2. Hafta  Mimari Akustik ve Temel Kavramlar
3. Hafta  Mimari Akustik ve Temel Kavramlar
4. Hafta  Gürültü kontrolü ve mevzuatlar
5. Hafta  Gürültü kontrolü ve mevzuatlar
6. Hafta  Hacim içi akustiği ve mevzuatlar
7. Hafta  Hacim içi akustiği ve mevzuatlar
8. Hafta  Ses yalıtım malzemeleri ve analizleri
9. Hafta  Ses yalıtım malzemeleri ve analizleri
10. Hafta  Yapı akustiğine ilişkin bilgisayar simülasyon programları
11. Hafta  Hacim akustiğine ilişkin bilgisayar simülasyon programları
12. Hafta  Yapı akustiğine ilişkin alan ölçümleri ve değerlendirmeleri
13. Hafta  Hacim akustiğine ilişkin alan ölçümleri ve değerlendirmeleri
14. Hafta  Ara Ödev Sunuşları
15. Hafta  Ara Ödev Sunuşları
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., DOĞAN,M., TBMM Ek Hizmet Binası Milletvekillleri Odalarına ait Akustik Rapor, G.Ü.Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi,2012. 2-DEMİREL, F., “Yayınlanmamış Mimari Akustik-Ders Notları”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2013. 3-DEMİREL, F., “Noise Caused By The Usage Water Piping In Apartment Building Structures”, Building and Environment, (SCI-Expanded) Vol:41, Issue:4, Pages: 512-519, 2006. 4-DEMİREL, F., “Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma: Ankara Kentsel Dönüsüm Projesi I. Etap Örneği”, Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Sayfa:1-6, Ankara, 2006. 5-DEMİREL, F., “Prefabrike Büyük Boy Beton Panel Sistemlerle Üretilmiş Konutlarda, Ses Yalıtımı”, Isı-Ses-Su-Yangın Yalıtımı Sempozyum ve Sergisi. İstanbul, Sayfa: 151-160, 1995. 6-ANON., , “INSUL Sound Insulation Prediction, V 6.4.12”, Marshall Day Acoustics
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Sunum, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
80
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
80
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
20
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
3
30
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X