GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TARİHİ ÇEVREDE YAPILANMA İLKELERİ/5171311
Dersin Adı: TARİHİ ÇEVREDE YAPILANMA İLKELERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr. Özlem SAĞIROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/osagiroglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  osagiroglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tarihi doku içinde veya bu dokuyu etkileyecek şekilde yapılan tasarımların, bu dokuyu bozmadan saygılı bir şekilde tasarlanıp uygulanabilmesi için ger
Geçmişte yapılmış uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olunması
Tarihi çevrede yeni yapı tasarımı ile ilgili yasal çerçevenin belirlenerek, sınırlarının öğrenilmesi
Tarihi alanda yeni yapı tasarımında disiplinlerarası çalışmanın öneminin kavranılması
Tarihi dokusunu hızla kaybetmekte olan ülkemizde, “koruma” ile “yeni tasarım” arasındaki ilişkinin düzeyinin kavratılabilmesi
Tarihi dokuda yapılacak olan tasarımlar için gerekli duyarlılık ve bilincin öğrenciye kazandırılabilmesi , -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihi çevrenin korunması kavramının gelişimi
2. Hafta  Geçmişte – eski – yeni ilişkisi, katmanlaşma
3. Hafta  Tarihi kent dokularının korunma nedenleri –(anlatım + tartışma)
4. Hafta  Tarihi çevrelerin korunmasının yasal çerçevesi – koruma amaçlı imar planları
5. Hafta  Türkiyede tarihi çevre koruma uygulamaları
6. Hafta  1. Ödev
7. Hafta  Tarihi dokuda tasarım kriterleri
8. Hafta  Tarihi dokuda tasarım kriterleri
9. Hafta  Tarihi dokuda tasarım kriterleri
10. Hafta  2. Ödev
11. Hafta  Ülkemizde ve Dünyada yapılan tasarım ve uygulamalarin değerlendirilmesi ( Tartışma)
12. Hafta  Ülkemizde ve Dünyada yapılan tasarım ve uygulamalar in değerlendirilmesi ( Tartışma)
13. Hafta  Öğrenci sunumları
14. Hafta  Öğrenci sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  I. Aksulu, Kentsel Koruma, Yayınlanmamış ders notları, Ankara 2004 Z.Ahunbay, Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1996 J.Strike, Architecture in conservation: managing development at historic sites London 1994 AKIN, N. 1992. Tarihi Çevre ve Yeni Yapı, Arredamento Dekorasyon, n.37, s.97-99 Aygen, Z. 1996. “Kentlerin Tarihi Dokusu Korunmalı mıdır?”, Cogito 8, 43-63 Ahunbay, Z., 1996. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, İstanbul Blake, P. 1980. Architecture of Courtesy , Old an New Architecture, Washington Charlhian, J.P. 1980.Guides, Guidesposts and Guidelines, Old an New Architecture, Washington ERSEN, A. 1992. Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapılar, Modern Ekler ve Çağdaş Tasarım, Arredamento Dekorasyon, 5, s.102-105 Goldberger, P, 1980. To preserve the visibility of time, Old an New Architecture, Washington, Kuban, D. 2000. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu 2. Bölüm (Kuramsal Yargılar, 45-69) YEMYayınları, İstanbul Overby, O. 1980. Old and New
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X