GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİNA PROĞRAMLAMA/5071311
Dersin Adı: BİNA PROĞRAMLAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  DOÇ.DR. PINAR DİNÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/pdinc
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   pdinc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Program bileşenlerine bütüncül bakış kazanma
Mevcut yapılar + literatürden veri toplama, bir araya getirme
Program dokümanı hazırlama ve sunma becerisi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Her öğrencinin kapsamlı bir bina programı hazırlamasına yönelik olarak veri toplama ve sentezleme çalışmaları
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M534 Mimarlıkta Tasarlama ve Değerlendirme Problemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, program ve programlama disiplininin tanımları
2. Hafta  Seminer: Programlama adımları, program bileşenleri
3. Hafta  Seminer: Programlama yaklaşımları, örnek programlar
4. Hafta  Beyin fırtınası: Hazırlanacak gerçek(çi) ihtiyaç programının seçilmesi, program bileşen ve programlama adımlarının belirlenmesi
5. Hafta  Bireysel çalışma: Literatürden veri toplama, örnek yapı projelerinin incelenmesi
6. Hafta  Bireysel çalışma: Kentte yer alan örnek yapıların gezilmesi, gözlenmesi, programlama çerçevesinde bilgi derlenmesi
7. Hafta  Bireysel çalışma: Derlenen tüm bilgilerin anlamlı bir bütün haline getirilmesi
8. Hafta  Grup çalışması: Bireysel çalışmaların görsel ve sözlü sunuşla paylaşılması, kritikler, öneriler, sonraki adımların belirlenmesi (1. Vize)
9. Hafta  Bireysel çalışma: Mekân büyüklük ve ilişkilerinin belirlenmesi
10. Hafta  Bireysel çalışma: Mevcut örnek mekanlarda anket, görüşme, fotograflama, film çekimi vb. veri toplama çalışmaları
11. Hafta  Bireysel çalışma: Programın karakterini belirleyen ana kavramların belirlenmesi, program taslağının hazırlanması
12. Hafta  Grup çalışması: Öneri programların rapor formatında / basılı sunumu, kritikler, öneriler (2. Vize)
13. Hafta  Bireysel çalışma: Program önerisinin detaylandırılması
14. Hafta  Bireysel çalışma: Program önerisinin detaylandırılması
15. Hafta  Bireysel çalışma: Program dokümanının hazırlanması
16. Hafta  Grup çalışması: Programların paylaşımı, değerlendirilmesi (Final)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dinç, P., 2010, Mimarlık Eğitiminde Mimari Programlama Bilgisinin Anlamı: Bir Programlama Deneyimi, Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, s.294-303
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Seminerler, beyin fırtınası, örnek yapıların gezilmesi, sözlü ve görsel sunuşlar
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
8
80
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
10
30
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
8
32
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.X
3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelen dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilir, karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürürX
4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.X
5
Bir akademik araştırmayı tanımlar. Eleştirel ve bağımsız olarak yürütür. Akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür. Ulusal ve uluslararası kongreler ve dergilerde bildiri sunar ve yayın yapar.X
6
Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.X
7
Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.X
8
Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.X
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde; bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini Alanının gerektirdiği düzeyde ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.X
10
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.X
11
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X