GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ AERODİNAMİK/5061310
Dersin Adı: İLERİ AERODİNAMİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yardımcı Doçent Dr. Cevdet Aygun
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~caygun/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caygun@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler: İnviskid sıkıştırılamaz akış için temel denklemleri bilir,
Kütlenin korunumu ve momentum denklemlerini kontrol hacmi kavramına uygular,
Temel akış elemanlarını ve bunların kombinasyonlarını kullanarak cisimler etrafındaki akışın akım fonksiyonu ve potansiyel fonksiyonlarını bulur ve b
İnce profil teorisini kullanarak profillerin taşıma ve moment katsayılarını hesaplar,
Sonlu kanatlar için taşıma ve indüklenmiş sürüklemeyi hesaplar ve değişik planformdaki kanatlar için uygular.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kanat profili etrafındaki sıkıştırılamaz akım, Kutta şartı, Kelvin sirkülasyon teoremi.
2. Hafta  İnce profil teorisi, simetrik ve kamburluklu profiller.
3. Hafta  Sonlu kanat etrafındaki sıkıştırılamaz akış, indüklenmiş sürükleme.
4. Hafta  Vorteks filamenti, Biot-Savart yasası ve Helmholtz teoremleri.
5. Hafta  Prandtl’ın klasik taşıyıcı çizgi teorisi.
6. Hafta  Eliptik taşıma dağılımı.
7. Hafta  Genel taşıma dağılımı.
8. Hafta  1.Arasınav
9. Hafta  Açıklık oranı etkisi.
10. Hafta  Sayısal bir nonlinear taşıyıcı çizgi metodu.
11. Hafta  Taşıyıcı yüzey teorisi: vorteks-ağı sayısal metodu.
12. Hafta  3-boyutlu kaynak.
13. Hafta  3-boyutlu dublet.
14. Hafta  Küre üzerindeki akış.
15. Hafta  Genel 3-boyutlu akış: panel teknikleri.
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Anderson, J.D., 2001, Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, ISBN:0072950463. Houghton, E.L. and Carpenter, P.W., 2003, Aerodynamics for Engineering Students, Butterworth-Heinemann, ISBN:0750651113. Bertin, J.J and Smith, M.L., 2008, Aerodynamics for Anderson, J.D., 2001, Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, ISBN:0072950463. Houghton, E.L. and Carpenter, P.W., 2003, Aerodynamics for Engineering Students, Butterworth-Heinemann, ISBN:0750651113. Bertin, J.J and Smith, M.L., 2008, Aerodynamics for Engineers, Prentice-Hall, ISBN:0132272687.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
2
8
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX