GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOĞRUSAL OLMAYAN SONLU ELEMAN. ANAL./5131310
Dersin Adı: DOĞRUSAL OLMAYAN SONLU ELEMAN. ANAL.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Ezgi Günay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/egunay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  egunay@gazi.edu.tr,ezgigunay2008@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğrusal olmayan sayısal çözümlemeler için sayısal yöntemlere genel bakış
Mühendislik problemlerinin doğrusal olmayan sayısal çözümleme yöntemlerinin SEY metodu ile birlikte öğrenimi
Mühendislik problemlerinin doğrusal olmayan çözümleme tekniklerinin SEY ile hazırlanması ve geliştirilmesi
Doğrusal olmayan denklem takımlarının bilgisayar ortamına adaptasyonu ve çözümü

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  MM602-Sonlu Elemanlar Analizi dersiyle ilişkilidir
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Matematiksel modellemeler, doğrusal olmayan analize giriş ve doğrusal olmayan problemlerin sınıflandırılması.
2. Hafta  Sonlu elemanlar metodu hakkında genel bilgi. Şekil fonksiyonları, şekil fonksiyonlarının türevi ve Gauss noktaları ile sayısal integrasyon konularını
3. Hafta  Bir boyutta ısı transferi ve diğer alan problemlerinin modellenmesi.
4. Hafta  Newton iterasyon teknikleri ile program örnekleri üzerinde uygulamalar.
5. Hafta  Düz kirişlerin eğilmesi, Euler-Bernoulli kiriş teorisi, zayıflatılmış formlar, iterasyon ile çözümlemeler.
6. Hafta  Programlama örnekleri üzerinde kirişlerin doğrusal olmayan analizleri.
7. Hafta  Düz kirişlerin eğilmesi,Timoshenko kiriş teorisi, zayıflatılmış formlar, teğet rijitlik matrisi.
8. Hafta  Programlama örnekleri üzerinde kirişlerin doğrusal olmayan analizlerine örnekler.
9. Hafta  İki boyutlu alan problemlerinin çözümlenmesi, zayıflatılmış formlar, Newton-Raphson iterasyonu.
10. Hafta  Elastik plakların doğrusal olmayan eğilme ifadeleri, zayıflatılmış formlar, gerilme-sehim ifadeleri.
11. Hafta  Programlama örnekleri üzerinde plakların doğrusal olmayan analizlerine örnekler.
12. Hafta  Zamana bağlı problemlerin doğrusal olmayan analizleri, nonlineer süreksiz sistemlerin analizleri.
13. Hafta  Programlama örnekleri üzerinde zamana bağlı problemlerin doğrusal olmayan analizleri.
14. Hafta  Sürekli ortamlar mekaniğinde gerilme-gerinim tensörleri.
15. Hafta  Malzemelerin doğrusal olmayan durumları, aynı ortamda geometrik ve malzeme açısından doğrusal olmayan problemler, plastisite teorisinde küçük deforma
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ders Notları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Laboratuvar Uygulamaları
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX