GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ/5331310
Dersin Adı: ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. İlhami HORUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilhamihoruz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilhamihoruz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğğrenciler, 1.Absorpsiyonlu sitemleri birçok yönüyle tanır.
2. Absorpsiyonlu sitemlerin termodinamik analizini yapabilir.
3. Absorpsiyonlu sitemlerin performansına etki eden parametreleri inceler.
4. Absorpsiyonlu sitemlerin uygulama alanlarını öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin tanıtılması, çalışma prensibinin anlatılması.
2. Hafta  Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sistemine benzerlikleri ve farkları.
3. Hafta  Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin avantajları ve dezavantajları.
4. Hafta  Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminde kullanılan soğutucu ve soğurucu akışkan türleri ve karşılaştırılması
5. Hafta  Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin termodinamik analizi.
6. Hafta  Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin termodinamik analizi.
7. Hafta  Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin simülasyonu
8. Hafta   Ara Sınav
9. Hafta  Ana elemanların çalışma sıcaklıklarının sistem performansına olan etkilerinin incelenmesi.
10. Hafta  Ana elemanların çalışma sıcaklıklarının sistem performansına olan etkilerinin incelenmesi.
11. Hafta  Çift kademeli sistemlerin termodinamik analizi, simülasyonu, STK ve ITK değerlerinin bulunması.
12. Hafta  Çift kademeli sistemlerin termodinamik analizi, simülasyonu, STK ve ITK değerlerinin bulunması.
13. Hafta  Absorbsiyonlu Isı Yükselticilerinin tanıtılması ve çalışma prensibinin açıklanması.
14. Hafta  Absorbsiyonlu Isı Yükselticilerinin termodinamik analizi ve simülasyonu
15. Hafta  Absorbsiyonlu Isı Yükselticilerinin termodinamik analizi ve simülasyonu
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Herold, K. E., et. al. Absorption Chillers And Heat Pumps. CRC Press, 1996. 2. Bogart, M. Ammonia Absorption Refrigeration in Industrial Processes, Gulf Publishing Co., 1981. 3. Yamankaradeniz, R, Horuz, I. et. al. Soğutma Tekniği ve Isı Pompası Uygulamaları. Dora Yayıncılık, 2. Baskı, 2009. [1] Horuz, I., “A Comparison Between Ammonia-Water and Water-Lithium Bromide Solutions in Vapor Absorption Refrigeration Systems”, International Comm. in Heat and Mass Transfer, Vol.25, No. 5, pp. 711-721, 1998. [2] Horuz, I., “Vapor Absorption Refrigeration in Road Transport Vehicles”, Journal of Energy Engineering, Vol. 125, No. 2, pp. 48-58, 1999. [3] Kurem, E. and Horuz, I., “A Comparison Between Ammonia-Water and Water-Lithium Bromide Solutions in Absorption Heat Transformers”, International Comm. in Heat and Mass Transfer, Vol.28, No. 3, pp. 427-438, 2001. [4] Horuz I. and Callander, T. M. S., “Experimental Investigation of a Vapor Absorption Refrigeration System”, International Jo
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
5
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
5
50
 Rapor hazırlama
10
8
80
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi