GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ/5441310
Dersin Adı: İLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. İlhami HORUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilhamihoruz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilhamihoruz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, 1. Enerji, enerji kaynakları, enerji dönüşümleri ve temel prensipleri ve enerji dönüşüm çevrimlerinin analizini öğrenir.
2. klasik ve ileri teknoloji enerji dönüşüm çevrimlerinin çalışma prensiplerini kavrar.
3. enerji dönüşüm çevrimlerinin uygulama alanları konularında bilinçlenir ve öğrendiklerini uygulayabilme yeteneği kazanır.
4. yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini keşfeder.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, Enerji ve Enerji Kaynakları
2. Hafta  Enerji Dönüşümleri ve Temel Prensipleri, Klasik Enerji Dönüşüm Çevrimleri
3. Hafta  İleri Enerji Dönüşüm Teknolojileri (Birleştirilmiş Enerji Dönüşüm Çevrimleri) I
4. Hafta  İleri Enerji Dönüşüm Teknolojileri (Birleştirilmiş Enerji Dönüşüm Çevrimleri) II
5. Hafta  İleri Enerji Dönüşüm Teknolojileri (İleri/Yeni Enerji Dönüşüm Çevrimleri ) I
6. Hafta  İleri Enerji Dönüşüm Teknolojileri (İleri/Yeni Enerji Dönüşüm Çevrimleri ) II
7. Hafta  İleri Enerji Dönüşüm Teknolojileri (İleri/Yeni Enerji Dönüşüm Çevrimleri ) III
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Dönüşümleri I
10. Hafta  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Dönüşümleri II
11. Hafta  Öğrenci Sunumları
12. Hafta  Öğrenci Sunumları
13. Hafta  Öğrenci Sunumları
14. Hafta  Öğrenci Sunumları
15. Hafta  Öğrenci Sunumları
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Korobitsyn, M.A., New and Advanced Energy Conversion Technologies; Analysis of Cogeneration, Combined and Integrated Cycles, Thesis, ISBN 9036511070, University of Twente, 1998. 2. Sorensen, B., Renewable Energy Conversion, Transmission, and Storage, ISBN: 0123742625 Academic Press, 2007. 3. Goswami, D. Y. And Kereith, F., Energy Conversion, ISBN: 10987654321, CRC Press, 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
8
5
40
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
5
6
30
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi