GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ/6011310
Dersin Adı: İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Abuzer ÖZSUNAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/ozsunar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozsunar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akışkanların temel özelliklerinin anlaşılması.
Akış problemlerinin çözümünde kullanılan yaklaşımların ve metodların öğrenilmesi.
Çözüm sonuçlarının irdelenmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Tanımlar, Sürekli Ortam, Skalar, Vektör ve tensör analizi.
2. Hafta  TEMEL KANUNLAR: Kütlenin Korunumu, Newton'un İkinci Kanunu, Termodinamiğin I. Kanunu.
3. Hafta  VISKOZ AKIŞLAR: Bünye denklemleri, temel denklemler, sınır şartları.
4. Hafta  VISKOZ AKIŞLARIN ANALİZİ: Navier-Stokes denkleminin çözümü
5. Hafta  VISKOZ AKIŞLARIN ANALİZİ: Navier-Stokes denkleminin çözümü
6. Hafta  AKIŞLARIN KİNEMATİĞİ: Akım çizgisi, yörünge ve iz çizgisi,vorteks, girdap.
7. Hafta  SÜRTÜNMESİZ AKIŞLAR: Kompleks Değişkenler, Kompleks potansiyel, Kompleks Hız
8. Hafta  SÜRTÜNMESİZ AKIŞLAR: Temel Akışlar, Uniform Akış, Kaynak, Kuyu, Vorteksli Akış, Doublet
9. Hafta  ARASINAV
10. Hafta  SÜRTÜNMESİZ AKIŞLAR: Akışların Süperpoze Edilmesi, Silindir Üzerinde Akış, Blasius İntegral Teoremleri.
11. Hafta  SÜRTÜNMESİZ AKIŞLAR: Konformal Transformasyon, Joukowski Transformasyonu, Schwarz-Christofell Transformasyonu.
12. Hafta  YÜZEY DALGALARI: Genel Yüzey Denklemleri, Yüzey Dalgalarının Difüsyonu, Duran Dalgalar, Hareketli Dalgalar
13. Hafta  SÜRTÜNMESİZ AKIŞLAR: Elips ve kantlar üzerinde akış.
14. Hafta  Proje sunumu ve
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Currie, I. G. Fundemental Mechanics of Fluids. McGraw-Hill Book Company. 2. White, F. M., Viscous Fluid Flow. McGraw-Hill Book Company. 3. Schlichting, H., Boundary Layer Theory. McGraw-Hill Book Company.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
5
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
5
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX