GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL METODLAR/5971310
Dersin Adı: MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL METODLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Nuri YÜCEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~nuyucel/ , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nuyucel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nuyucel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel sayısal metotlar ile ilgili temel bilgiler
Mühendislik problemlerinde karşılaşan adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm metotları
Mühendislik problemlerinde karşılaşan kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm metotları
Öğrenilen sayısal çözüm metotlarının mühendislik problemlerine uygulanması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedi
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sayısal Metodlar ile İlgili Temel Bilgiler: Lineer olmayan denklemlerin yaklaşık çözümleri; Lineer cebirsel denklemlerin çözüm metodları.
2. Hafta  Sayısal Metodlar ile İlgili Temel Bilgiler: Sayısal integrasyon (dikdörtgenler, yamuklar, Simpson ve Gauss-quadratürleri) metodları.
3. Hafta  Sayısal Metodlar ile İlgili Temel Bilgiler: İnterpolasyon; sayısal diferansiyel
4. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler:Birinci dereceden ilk değer problemleri (Euler metodu, üç terim Taylor serisi metodu; Runge-Kutta metodu).
5. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler: İkinci ve daha yüksek dereceden ilk değer problemleri (Taylor yaklaşımı; Runge-Kutta metodu; Runge-Kutta-Nystrom metodu).
6. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler: Sınır değer problemleri; karışık sınır şartları; şutlama metodu.
7. Hafta  I. Ara sınav
8. Hafta  Parabolik denklemlerin Sayısal Çözümü: Açık metod; kapalı metodlar.
9. Hafta  Parabolik denklemlerin Sayısal Çözümü: Türev türü sınır şartları; yakınsama ve stabilite.
10. Hafta  Hiperbolik denklemlerin Sayısal Çözümü: Açık metod; Courant-Lewy-Friedrichs şartı.
11. Hafta  Hiperbolik denklemlerin Sayısal Çözümü:Karakteristikler metodu.
12. Hafta  II. Ara sınav
13. Hafta  Eliptik denklemlerin Sayısal Çözümü: Kontrol hacmi formülasyonu; sınır şartları.
14. Hafta  Eliptik denklemlerin Sayısal Çözümü: Eğri sınırlar için formülasyon; Gauss-Seidel iterasyon metodu.
15. Hafta  Eliptik denklemlerin Sayısal Çözümü: Eğri sınırlar için formülasyon; Gauss-Seidel iterasyon metodu.
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Rao, S. S. (2002). Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists. Prentice Hall. Smith, G.D. Numerical Solution of Partial Differential Equations. Clarendon Press – Oxford. Chapra, S. C. And Canale R. P. (1998). Numerical Methods for Engineers. Fifth Edition. McGraw-Hill Book Company.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
8
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
8
6
48
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX