GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLETİM İLE ISI AKTARIMI/5961310
Dersin Adı: İLETİM İLE ISI AKTARIMI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mecit Sivrioğlu, Doç.Dr. Oğuz Turgut, Öğr. Gör. Dr. Tolga Pırasacı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~mecits/, http://websitem.gazi.edu.tr/site/oturgut, w3.gazi.edu.tr/web/pirasaci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mecits@gazi.edu.tr, oturgut@gazi.edu.tr, pirasaci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Isı denklemlerinin çıkartılması açısından kabiliyet kazanmak.
Isı denklemlerinin kullanılması açısından kabiliyet kazanmak.
Isı iletimi problemlerini Kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda çözebilme açısından kabiliyet kazanmak.
Değişkenlerine ayırma, integral ve Laplace transform metotlarını öğrenme açısından kabiliyet kazanmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Genel Isı İletimi Denklemi
3. Hafta  Sürekli Şartlara Bir Boyutlu Isı İletimi
4. Hafta  Sürekli Şartlara Bir Boyutlu Isı İletimi
5. Hafta  Ortogonal Fonksiyonlar, Fourier Açılımıları ve Sonlu Fourier Dönüşümleri
6. Hafta  Sürekli Şartlarda 2 ve 3 Boyutlu Isı İletimi: Değişkenlerin Ayrımı Yöntemi ile Çözümler
7. Hafta  Sürekli Şartlarda 2 ve 3 Boyutlu Isı İletimi: Değişkenlerin Ayrımı Yöntemi ile Çözümler
8. Hafta  1. Ara Sınav
9. Hafta  Zamana Bağlı Isı İletimi: Değişkenlerin Ayrımı Yöntemi ile Çözümler
10. Hafta  İntegral Dönüşümler ile Çözümler
11. Hafta  Laplace Dönüşümleri ile Çözümler
12. Hafta  2. Ara Sınav
13. Hafta  Diğer Çözüm Yöntemleri
14. Hafta  Diğer Çözüm Yöntemleri
15. Hafta  Diğer Çözüm Yöntemleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Latif M.J., (2009), Heat Conduction, Springer Verlag-Berlin Heidelberg. 2. Kakaç S., Yener Y., (1993), Heat Conduction, Philadelphia, Pa: Taylor and Francis. 3. Arpacı V.S., (1966), Conduction Heat Transfer, Addison-Wesley.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
6
30
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
13
13
 Diğer
15
2
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX