GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
UYG. SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ/5951310
Dersin Adı: UYG. SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Şenol Başkaya
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/baskaya
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baskaya@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sayısal akışkanlar dinamiği (SAD) metodunun mühendislik problemlerinin çözümünde ve yeni ürün tasarımındaki öneminin anlaşılması.
SAD temel prensiplerinin oluşması.
SAD uygulama alanlarının değerlendirilmesi.
Ticari SAD programlarının yerinin bilinmesi.
SAD uygulamalarındaki sınırlamaların anlaşılması.
Ar-Ge çalışmalarında SAD'nin öneminin anlaşılması. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim. Bilgisayarlı eğitim. Bilgisayar laboratuvar uygulaması.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genel korunum denklemleri ve sınır şartları.
2. Hafta  Sonlu hacimler yönteminin akışkanlar mekaniği ve ısı transferi denklemlerine uygulanışı.
3. Hafta  Sayısal yaklaşımlar, cebirsel denklemler, sayısal hücre yapısı, sınır şartlarının uygulanması.
4. Hafta  Türbülanslı akışa giriş, Navier-Stokes denklemleri, türbülanslı akış özellikleri.
5. Hafta  Türbülans modelleri ve bunlara ait denklemler, k-ε türbülans modeli, sınır şartları.
6. Hafta  Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) prensipleri, PHOENICS SAD kodu.
7. Hafta  PHOENICS’i oluşturan programlar, sınır şartları, kaynak terimleri.
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  PHOENICS kullanılarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü.
10. Hafta  İki ve üç boyutlu ısı iletimi, kanal içinde zorlanmış ısı taşınımı.
11. Hafta  Değişken kesitli ve engelli kanal akışları.
12. Hafta  Doğal ve karışık konveksiyon problemleri.
13. Hafta  Zamana bağımlı akış ve ısı transferi.
14. Hafta  Çarpmalı akışkan jetleri.
15. Hafta  Elektronik elemanların soğutulması problemleri. Diğer mühendislik problemleri.
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Versteeg, H. K. and Malalasekera, W., “An Introduction to Computational Fluid Dynamics”, Longman, 1995. 2. Patankar, S. V., “Numerical Heat Transfer and Fluid Flow”, McGraw-Hill, 1980.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama-alıştırma, bilgisayar kullanımı, çok sayıda örnek problem çözümü.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
3
30
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
8
3
24
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
6
3
18
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
4
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
4
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX