GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ MAKİNA TİTREŞİMLERİ/5771310
Dersin Adı: İLERİ MAKİNA TİTREŞİMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nizami AKTÜRK, Prof.Dr. Şefaatdin YÜKSEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~nakturk,w3.gazi.edu.tr/~syuksel/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   nakturk@gazi.edu.tr, syuksel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çok serbestlik dereceli sistem titreşimlerinin incelenmesinde kullanılacak temel yaklaşımların öğrenilmesi.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Çok Serbestlik Derceli Sönümsüz ve Sönümlü Doğrusal Sistemlerin Titreşimi
2. Hafta  Viskos, Yapısal ve Kuru Sürtünmeli Sönümlemeli Sistemler
3. Hafta  Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Hareket Denklemlerinin Elde Edilmesi; Newton Metodu
4. Hafta  Lagrange Metodu, Enerji Metodu ve Genelleştirilmiş Koordinatlar
5. Hafta  Tesir Katsayıları, Potansiyel ve Kinetik Enerji İfadelerinin Matris Formu
6. Hafta  Genelleştirilmiş Koordinatlar ve Genelleştirilmiş Kuvvetler
7. Hafta  Özdeğer Problemi ve Sistem Cevabı
8. Hafta  1. Ara Sınav
9. Hafta  Hareket Denklemlerinin Çözümü ve Titreşim Modları; Analitik Metodlar
10. Hafta  Sayısal Metodlar ve Bilgisayar Yardımı ile Titreşim ve Mod Analizi
11. Hafta  Sistem Tabii Frekanslarının ve Mod Şekillerinin Belirlenmesi; Dunkerley Formülü, Rayleigh Metodu
12. Hafta  2. vize
13. Hafta  Holzer Metodu, Matris İterasyon Metodu, Jacobi Metodu, Normal Modların Ortogonal Olması, Açılım Teoremi
14. Hafta  Yarı Belirli Sistemler, Rotor Dinmiğine Giriş
15. Hafta  Kestirimci Bakım ve Sanayi Uygulamaları
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Kuo, B. C.(1995). Automatic Control Systems,Prentice-Hall,ISBN 0-13-312174-7. 2. Ogata, K.(1997).Modern Control Engineering,Prentice-Hall,ISBN 0-13-261389-1 .
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
11
22
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
11
11
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX