GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK İMALAT/5691310
Dersin Adı: BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK İMALAT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL, Doç.Dr. Yusuf USTA
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/uyusuf
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yurdakul@gazi.edu.tr, uyusuf@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgisayar tümleşik imalatta yeni eğilimlere ve bilgisayar tezgah arayüzünün temellerine aşina olmak
Bilgisayar tümleşik imalatta otomasyon ve kontrol teknolojilerini öğrenmek
Bilgisayar tümleşik imalatta malzeme taşıma ve tanıma teknolojilerini öğrenmek
Bilgisayar tümleşik imalatta grup teknoloji ve hücresel imalat teknolojilerinin uygulanışını anlamak
Bilgisayar tümleşik imalatta kalite kontrolün uygulanışını öğrenmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilgisayar Yardımı ile Tasarım ve İmalat (CAD/CAM) Sistemleri ile Bir Ürünün İmalat Safhaları.
2. Hafta  Bilgisayar Tümleşik İmalatın Kapsamı.
3. Hafta  Bilgisayar Yardımı ile Tasarımın Esasları.
4. Hafta  Grup Teknolojisi.
5. Hafta  Grup Teknolojisi.
6. Hafta  Grup Teknolojisi.
7. Hafta  Bilgisayar Yardımı ile İmalat Planlaması.
8. Hafta  Bilgisayar Yardımı ile İmalat Planlaması.
9. Hafta  Tümleşik İmalat Planlaması ve Denetimi, İmalat Denetimi (Bilgisayar Denetimi ve Sayısal Denetim).
10. Hafta  Bilgisayar Tümleşik İmalat Stratejilerinin Geliştirilmesi, Teknolojik Hususlar.
11. Hafta  Ağ Sistemlerinin Esasları, Stratejilerin Kurulması.
12. Hafta  Ağ Sistemlerinin Esasları, Stratejilerin Kurulması.
13. Hafta  Ağ Sistemlerinin Esasları, Stratejilerin Kurulması.
14. Hafta  Ağ Sistemlerinin Esasları, Stratejilerin Kurulması.
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  M. P. Groover, Automation, production Systems and Computer Integrated Manufacturing, Prentice Hall, 1987, ISBN: 0-13-054610-0 T. C. Chang, R. A. Wysk and H. P. Wang, Computer Aided Manufacturing, Prentice Hall, 1991, ISBN: 0-13-161571-8.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
4
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
4
24
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
3
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
181
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi