GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ISIL İŞLEM/5671310
Dersin Adı: ISIL İŞLEM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. İbrahim USLAN, Doç.Dr. Yusuf Usta
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/iuslan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iuslan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çeliklerde ısıl işlemin önemini ve ısıl işlem tekniklerini tanımak
Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Bilgiler: Fe-C Diyagramı.
2. Hafta  Temel Bilgiler: Zaman-Sıcaklık-Dönüşüm (TTT) Diyagramları.
3. Hafta  Perlit, Beynit ve Martenzit Oluşumu, Difüzyon.
4. Hafta  Çelikte Alaşım Elementleri: Östenit, Ferrit, Karbür Oluşturucular.
5. Hafta  Çelikte Alaşım Elementleri: Nitrür Oluşturucular, Ötektoid noktasına etki, TTT (diyagramına etki)
6. Hafta  Sertleşebilirlik: Grossmann ve Jominy deneyleri.
7. Hafta  Sertleşebilirlik: Sertleşebilirliğin Pratik Uygulamaları.
8. Hafta  Genel Isıl İşlemler: Tavlama.
9. Hafta  Genel Isıl İşlemler: Normalizasyon, Sertleştirme.
10. Hafta  Genel Isıl İşlemler: Menevişleme, Kalıcı Östenitin Dönüşümü.
11. Hafta  Özel Isıl İşlemler: Takım Çelikleri.
12. Hafta  Özel Isıl İşlemler: Yüzey Sertleştirme.
13. Hafta  Özel Isıl İşlemler: Yüzey Sertleştirme.
14. Hafta  Isıl İşlemde Boyut Değişmesi.
15. Hafta  Final.
16. Hafta  Final.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Thelning, K-E., (1984) Steel and Its Heat Treatment (2nd Ed.), Butterworths, London, UK. 2. Thelning, K-E., (1987) Çelik ve Isıl İşlemi, Çev: Adnan Tekin, Flaş Matbaacılık, İst. 3. Krauss, G., (1990) Steels: Heat Treatment and Processing Principles, Tempering of Steel, ASM Intl. 4. Topbaş, M. Ali, (1992) Çeliğin Isıl İşlemi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayın no:250, İst.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt.
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
1
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
1
15
15
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
14
3
42
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi