GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ MODEL VE KONT./5621310
Dersin Adı: ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ MODEL VE KONT.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa YURDAKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/yurdakul/AnaSayfa&Lisan=Tr, http://w3.gazi.edu.tr/~yurdakul/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yurdakul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Esnek Üretim Sistemlerini anlamak ve tanımak, modelleme ve kontrol problemlerinin açıklayabilmek, kullanılan farklı modelleri öğrenmek ve kontrol yönt
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Esnek üretim sistemlerine giriş, esnek üretim sistemlerinin tanımlanması, özellikleri ve tipleri, örnekler, kullanım nedenleri
2. Hafta  Esnek üretim sistemlerine giriş, esnek üretim sistemlerinin tanımlanması, özellikleri ve tipleri, örnekler, kullanım nedenleri
3. Hafta  Esneklik ve performans konularının detaylı analizi
4. Hafta  Esneklik ve performans konularının detaylı analizi
5. Hafta  Esnek üretim sistemlerinin ayrık olaylı dinamik sistemleri olarak anlatılması ve modellenmesi
6. Hafta  Kullanılan modeller, petri netler, min-max algebra yöntemi, markov zincirleri, kısıtlı durum makine yaklaşımı
7. Hafta  Kullanılan modeller, petri netler, min-max algebra yöntemi, markov zincirleri, kısıtlı durum makine yaklaşımı
8. Hafta  Kullanılan modeller, petri netler, min-max algebra yöntemi, markov zincirleri, kısıtlı durum makine yaklaşımı
9. Hafta  Simülasyon modelleri, modellerin karşılaştırılması, petri net ve min max algebra yöntemleri daha detaylı gösterilmesi
10. Hafta  Simülasyon modelleri, modellerin karşılaştırılması, petri net ve min max algebra yöntemleri daha detaylı gösterilmesi
11. Hafta  Esnek üretim sistemlerinin kontrolü, kontrol yapıları ve özellikleri, perçalara ayırma ve koordinasyon konuları
12. Hafta  Esnek üretim sistemlerinin kontrolü, kontrol yapıları ve özellikleri, perçalara ayırma ve koordinasyon konuları
13. Hafta  Beklenilmeyen durumlar ve karşı kontrol hareketleri
14. Hafta  Gerçek zamanlı çizelgeleme metodları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Groover, M. P. (2001). Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturıng Upper Saddle River: Prentice Hall. 2. Zhou, M. C. And K. Venkatesh (1999). Modeling, simulation, and control of flexible manufacturing systems : a Petri net approach World Scientific: River Edge, N.J.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
3
12
 Okuma Faaliyetleri
8
4
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
6
2
12
 Rapor hazırlama
8
4
32
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi