GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ GAZ DİNAMİĞİ/5341310
Dersin Adı: İLERİ GAZ DİNAMİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Cevdet AYGUN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~caygun/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caygun@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler: Temel termodinamik bağıntıların akışa uygulanmasını bilir.
Bir boyutlu inviskid akışlar için temel denklemleri kullanarak akış özelliklerini elde eder.
Normal şok dalgalarının oluşumunu bilir ve bu durumdaki akış özelliklerini hesaplar.
Sesüstü akışta akış doğrultusundaki açı değişimleri durumunda oluşacak olayları bilir ve akış özelliklerini hesaplar.
İç akış durumunda sıkıştırılabilir akış özelliklerini bilir ve akış özelliklerini hesaplar.
Sesüstü rüzgâr tünellerinin temel kavramlarını bilir ve genel boyutlandırmasını yapar.
Profiller etrafında sesüstü veya sesaltı durumda sıkıştırılabilir akışların özelliklerini hesaplar.
Hipersonik akışların özelliklerini bilir ve temel durumlar için yaklaşımları uygulayarak akış özelliklerini hesaplar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  İleri Aerodinamik
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Termodinamik hatırlatma,sıkıştırılabilirlik tarifi, temel denklemler
2. Hafta  Normal şok
3. Hafta  Normal şok
4. Hafta  Eğik şok
5. Hafta  Genişleme dalgaları
6. Hafta  Genişleme dalgaları
7. Hafta  Lüle, difüzör, rüzgar tüneli
8. Hafta  Lüle, difüzör, rüzgar tüneli
9. Hafta  Lineer teori ile profil üzerinde sesaltı sıkıştırılabilir akışlar
10. Hafta  Lineer teori ile profil üzerinde sesaltı sıkıştırılabilir akışlar
11. Hafta  Lineerleştirilmiş sesüstü akış
12. Hafta  Lineerleştirilmiş sesüstü akış
13. Hafta  Yıliçi sınavı
14. Hafta  Sıkıştırılabilir akışlar için sayısal yöntemler
15. Hafta  Hipersonik akış
16. Hafta  Final sınav
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  J.D. Anderson,, 2001, Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, ISBN:0072373350. John D. Anderson, 2002, Modern Compressible Flow: With Historical Perspective, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, ISBN:0072424435.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
2
8
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX