GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KOMPOZİT MALZEMELER/5291310
Dersin Adı: KOMPOZİT MALZEMELER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr.Elmas SALAMCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/esalamci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  esalamci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Takviye elemanlarının üretimi hakkında bilgi sahibi olmak
Metal matrisli kompozitlerin üretimi, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak
Seramik matrisli kompozitlerin üretimi, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak
Polimer matrisli kompozitlerin üretimi, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim ve uygulama laboratuvarları ile yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kompozit malzemelerin tanımı ve kullanım alanları
2. Hafta  Takviye elemanlarının üretimi(Karbon, cam, alümina,silisyum karbür, aramid ve polietilen)
3. Hafta  Fiber takviyeli kompozit malzemelerin mekanik analizi
4. Hafta  Fiber takviyeli kompozit malzemelerin mekanik analizi
5. Hafta  Arayüzey, bağ mekanizmaları ve ıslatma
6. Hafta  Metal matris malzemeleri ve metal matrisli kompozitlerin üretim metodları
7. Hafta  Metal matrisli kompzitlerin mekanik özellikleri
8. Hafta  1. Ara sınav
9. Hafta  Seramik matris malzemeleri
10. Hafta  Seramik matrisli kompozitlerin üretim metodları
11. Hafta  Polimer matris malzemeleri
12. Hafta  Polimer matrisli kompozitlerin üretim metodları
13. Hafta  Dönem ödevi sunumları
14. Hafta  Dönem ödevi sunumları
15. Hafta  Dönem ödevi sunumları
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Hull, D. and Clyne, T.W., An Introduction to Composite Materials, Cambridge University Press. 2) Aström, B.T., Manufacturing of Polymer Composites. 3) Charles, J.A., Crane, F.A., Furness, J.A.G., Selection and Usage of Engineering Materials. 4) Asbhy, M.F., Matrials Selection in Mechanical Design.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
10
4
40
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX