GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YANMA VE YAKMA TEKNOLOJİSİ/5271310
Dersin Adı: YANMA VE YAKMA TEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Y.Doç.Dr. İbrahim ATILGAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/atilgan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atilgan@gazi.edu.tr, ibrahim.atilgan@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İlgili teori ve pratiği öğrenciye vermek.
Yanma ve yakmanın temel özelliklerinin anlaşılması.
Yanma ve yakma teknolojisinde, enerji dönüşüm analizinde kullanılan metotların araştırma, geliştirme ve tasarımında kullanımının öğrenilmesi.
Yakma mühendisliği enerji uygulamalarında ulusal sanayinin gelişmesine yardımcı olmak.
Mühendislik becerilerinin gelişmesini sağlamak.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş ve Temel Kavramlar.
2. Hafta  Yanma ve Yakma Sistemleri ile ilgili Temel Bilgiler.
3. Hafta  Yakıtlar ve Yanmanın Temel Evreleri.
4. Hafta  Temel Yanma Hesapları.
5. Hafta  Gazların Homojen Karışımı ve Yanması.
6. Hafta  Boru Akımında ve Serbest Hacimde Türbülans.
7. Hafta  Uygulamalar, 1. Arasınav
8. Hafta  Serbest ve Döngülü Jet.
9. Hafta  Tutuşma ve Yanma Süreçleri.
10. Hafta  Yanma Odası Tasarımı.
11. Hafta  Tozlaştırılmış Kömürün Yanması.
12. Hafta  Kömür Öğütme ve Yakma Sistemleri.
13. Hafta  Uygulamalar, 2. Arasınav
14. Hafta  Tane Kömürün Heterojen Yanması.
15. Hafta  Uygulamalar.
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. "Combustion Engineering", Borman, G. L., McGraw-Hill Inc. 2. "Kömür Özellikleri Teknolojisi ve Çevre İlişkileri", Kural, O., İTÜ Maden Mühendisliği Böl., İstanbul. 3. "Yanma ve Yakma Sistemleri ve Hava Kirliliği", Durmaz, A., G.Ü. Makine Müh. Böl., Ankara 4. "Yakıtlar ve Yanma", Telli, Z. K., Palme Yayıncılık, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Hiçbiri
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
8
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
20
80
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
18
36
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
16
16
 Diğer
2
10
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
218
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX