GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOMENTUM VE KÜTLE TRANSFERİ/5241310
Dersin Adı: MOMENTUM VE KÜTLE TRANSFERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Abuzer Özsunar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~ozsunar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozsunar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kütle transferi mekanizmasını anlama.
Taşınım denklemlerini değişik rejimde uygulayabilme.
Analojiyi kavrama.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Enerji transport mekanizması
3. Hafta  Kütle transport mekanizması
4. Hafta  Laminer akımlarda hız dağılımı
5. Hafta  Katılarda ve laminer rejimdeki akışkanlarda sıcaklık dağılımı
6. Hafta  Katılarda ve laminer rejimdeki akışkanlarda konsantrasyon dağılımı
7. Hafta  İzotermal sistemlerde değişim denklemleri (Süreklilik, hareket ve mekanik enerji denklemleri)
8. Hafta  İzotermal sistemlerde değişim denklemleri (Süreklilik, hareket ve mekanik enerji denklemleri)
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  İzotermal olmayan sistemlerde değişim denklemleri (Enerji ve hareket denklemleri)
11. Hafta  Çok bileşenli sistemlerde değişim denklemleri (Süreklilik denklemleri ve akılar)
12. Hafta  Kararsız hal şartlarında hız, sıcaklık ve konsantrasyon dağılımı.
13. Hafta  Dönem projesi sunumları
14. Hafta  Dönem projesi sunumları
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Transport Phenomena, RB. Bird, WE Stewart, EN Lightfoot, John Wiley and Sons, New York, 2002. 2. Convective heat and mass transfer, W. Kays, M. Crawford, B. Weigand, McGraw-Hill,2005. 3. Kütle Transferi esasları ve uygulamaları, BZ., Uysal, Gazi Üni. Yayını, Ankara, 2003. 4.W. Kays, M. Crawford and B. Weigand, Convective Heat and Mass Transfer, 4th ed., McGraw-Hill International Edition, 2005.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
5
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX