GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ I/5231310
Dersin Adı: SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Ali Ünal ERDEM
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/alierdem/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  alierdem13@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Deformasyon mekaniğinin genel prensiplerini tanımak
Maddesel ortamların termo-mekanik dış yüklemelerle olan etkileşimlerini görmek
Genel olarak kuvvet madde etkileşiminin mühendislik problemlerinde önemini kavramak.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Koordinat Sistemi, Baz Vektörleri, Tansörler
2. Hafta  Deformasyon Gradyantı ve Tansörü. Deformasyon Tansörünün Transformasyonu
3. Hafta  Asal Gerinimler, Gerinim İnvaryantları
4. Hafta  Hareket, Çizgi, Alan ve Hacim Elemanlarının Maddesel Türevi
5. Hafta  Çizgi, Yüzey ve Hacim İntegrallerinin Maddesel Türevi
6. Hafta  Sürekli Ortamlar Mekaniğinin Temel Kanunları
7. Hafta  1. vize
8. Hafta  Kütlenin Korunumu, Süreklilik Denklemi, Lineer ve Açısal Momentumun Prensipleri
9. Hafta  Enerjinin Korunumu, Termodinamiğin İkinci Kanunu
10. Hafta  Entropi Termodinamiğin İkinci Kanunu
11. Hafta  Lokal Denge Kanunları
12. Hafta  2.Vize
13. Hafta  Elastik Katıların Davranışı Üzerinde Termodinamik Kısıtlamalar
14. Hafta  Viskoz Akış Davranışı Üzerinde Termodinamik Kısıtlamalar, Bünye Denklemleri
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Şuhubi, E.S., (1994). Sürekli-Ortamlar Mekaniği (Giriş). İTÜ Fen-Ed. Fak. Yayınları. 2. Dawson, T.H. (1976). Theory and Practice of Solid Mechanics. Plenum.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
11
22
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
11
11
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX