GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER/5191310
Dersin Adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/hasmet
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hasmet@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akış problemlerinin çözümü için gerekli olan temel işlemlerle ilgili bilgi sahibi olmak
Akış denklemlerini ve sınır şartların cebirsel hale getirmek
Cebirsel denklem sistemleri çözüm metotlarını formüle etmek ve programlamak
Akış problemlerinin çözümünde kullanılan algoritmaları formüle etmek ve programlamak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, sınıfta anlatma ve problem çözme, ev ödevi uygulaması ve sınırlı sayıda deneysel uygulama şeklinde
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Tanımlar, Analiz Yöntemleri, Akışların Sınıflandırılması,Temel Kanunlar ve Matematiksel İfadeleri.
2. Hafta  GİRİŞ: Kütlenin Korunumu, Momentum Denklemi (Newton'un İkinci Kanunu), Enerjinin Korunumu (Termodinamiğin Birinci Kanunu)
3. Hafta  AYRIKLAŞTIRMA (DİSKRİTİZASYON) METODLARI: Sonlu Farklar , Control Hacmi, Sonlu Elemanlar
4. Hafta  CEBİRSEL DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜMÜ: Direkt Metodlar, Gauss Eliminasyon Metodu, Gauss Jordan Eliminasyon Metodu (TDMA), İteratif Metodlar, Blok Metod
5. Hafta  ISI DENKLEMİ: Bir Boyutlu Kararsız Isı Denkleminin Kontrol Hacmi Metodu ile Çözümü, Explicit Formulasyon Crank - Nicolson Formulasyon, Tam Implicit
6. Hafta  ISI DENKLEMİ: İki ve Üç Boyutlu Isı Denklemleri.
7. Hafta  ISI DENKLEMİ: Cebirsel Denklemlerin Çözümü, Overrelaxation ve Underrelaxation
8. Hafta  I. ARASINAV
9. Hafta  KONVEKSIYON VE DİFÜSYON DENLEMLERİ: Kararlı Bir Boyutlu Denklemlerin Diskritizasyonu, Basit Formulasyon, Tam Çözüm, Exponansiyel Formulasyon, Upwind F
10. Hafta  KONVEKSIYON VE DİFÜSYON DENLEMLERİ: Genel Formulasyon, Değişik Formulasyonların Karşılaştırılması.
11. Hafta  KONVEKSIYON VE DİFÜSYON DENLEMLERİ: İki ve Üç Boyutlu Denklemler.
12. Hafta  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU NAVIER-STOKES DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ: Temel Değişkenler (Primitive Variable) Metodu, SIMPLE Algoritması ve SIMLER Algoritması, Akım F
13. Hafta  II. ARASINAV
14. Hafta  İKİ-BOYUTLU NAVIER-STOKES DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ: Akım Fonksiyonu Vortisiti Metodu.
15. Hafta  İKİ-BOYUTLU NAVIER-STOKES DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ: Akım Fonksiyonu Vortisiti Metodu.
16. Hafta  FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  S. V. Patankar, 1980, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Corporation. H. K. Versteeg and W. Malalasekera, 1995, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, Prentice Hall. D. A. Anderson, J. C. Tannehill, Richard H. Plecther, 1984, Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
6
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
8
4
32
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX