GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK PLASTİSİTE TEORİSİ/5151310
Dersin Adı: MATEMATİK PLASTİSİTE TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr.Tunç APATAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/tapatay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tapatay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Deformasyon mekaniğinin genel prensiplerini tanımak,
Maddesel ortamların termo-mekanik dış yüklemelerle olan etkileşimlerini görmek
Genel olarak kuvvet madde etkileşiminin mühendislik problemlerinde önemini kavramak.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fiziksel Esaslar
2. Hafta  Akma Kriterleri
3. Hafta  Plastik Gerilme-Gerinme Bağıntıları
4. Hafta  İşletme Sertleşmesi için İki Ölçü
5. Hafta  Ekstremum Prensipleri
6. Hafta  Elasto-plastik Problemler
7. Hafta  1.Vize
8. Hafta  Düzlem Gerinme
9. Hafta  Düzlem Şekil Değiştirme Problemleri
10. Hafta  Düzlem Şekil Değiştirme Problemlerinin, Kayma Çizgileri ve Elasto-Plastik Dalga Yayılışının Uygulanışı
11. Hafta  Düzlem Şekil Değiştirme Problemlerinin, Kayma Çizgileri ve Elasto-Plastik Dalga Yayılışının Uygulanışı
12. Hafta  2.Vize
13. Hafta  Geometrik etkiler
14. Hafta  Anizotropik Plastisite
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Khan, A. S. And Hnang, S., (1995). Continuum Theory of Plasticity. John Wiley. 2. Maugin, G. A., (1992). The Thermomechanics of Plasticity and Fracture. Cambridge. 3. Lubarda, V. A., (2001). Elastoplasticity Theory. CRS.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisiX
2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisiX
3
Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisiX
4
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisiX
5
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgiX
6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisiX
7
Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceriX
8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisiX
9
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisiX
10
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğiX
11
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisiX
12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisiX