GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AÇIK KANAL HİDROLİĞİ/5131308
Dersin Adı: AÇIK KANAL HİDROLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Açık kanal akımları ve hidroliği temel prensiplerinin öğrenilmesi.
Açık kanal hidroliğini içeren inşaat mühendisliği problemlerinde analiz ve tasarım için temel prensiplerin uygulamasının öğrenilmesi.
-
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Açık kanal akımı, sınıflandırılması ve kanal tipleri.
2. Hafta  Açık Kanal Akımlarında Temel Prensipler.
3. Hafta  Kompakt kesitlerde Kapasite Tayini.
4. Hafta  Bileşik Kesitlerde Kapasite Tayini.
5. Hafta  Bitki Örtüsü İçeren Kesitlerde Kapasite Tayini.
6. Hafta  1.Arasınav.
7. Hafta  Rejim Değişiklikleri.
8. Hafta  Su Yüzeyinde Yerel Değişimler: Hızlı Değişen Akımlar
9. Hafta  Su Yüzeyinde Yerel Değişimler: Yavaş Değişen Akımlar
10. Hafta  Su Yüzü Denklemi ve Çözüm Yöntemleri.
11. Hafta  Adım Yöntemleri: Direkt ve Standart Adım.
12. Hafta  Bakhmetef, Bresse ve Chow Yöntemleri.
13. Hafta  2.Arasınav.
14. Hafta  Hava Karışımlı Akımlar ve Yavaş Değişen Akım Hesabı.
15. Hafta  Hava Karışımlı Akımlar ve Yavaş Değişen Akım Hesabı .
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
10
3
30
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Alanı ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.X
3
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.X
4
Alanında edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.X
6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütürX
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere ve süreç tasarımlarına yeni yaklaşımlar geliştirir.X
8
Alanındaki uygulamalarda sosyal ve çevresel boyutları dikkate alarak çözüm üretir.X
9
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda insiyatif alır.X
10
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
11
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
12
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla geliştirebilir ve gerektiğinde dönüştürebilir.X
13
Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyi)X
14
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kullanır.X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
16
Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, sonuçlandırır, etik değerleri gözeterek uygular ve paylaşır.X
17
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir, politikalar belirler, planlamalar yapar ve ulaştığı sonuçları kalite çerçevesinde değerlendirir.X
18
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Müsteyde Baduna KOÇYİĞİT)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://abs.gazi.edu.tr/baduna)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baduna@gazi.edu.tr)