GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORGANİK POLAROGRAFİ/6051304
Dersin Adı: ORGANİK POLAROGRAFİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Organik bileşiklerin çeşitli elektrotlar üzerindeki indirgenme-yükseltgenme özelliklerinin öngörülmesinin kazandırılması.
Dönüşümlü voltametri ile mekanizma önerilmesi becerisinin elde edilmesi.
İlaç analizleri için polarografi-voltametri tekniklerinin üstünlüklerinin kavranması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Polarografi-voltametri, mikroelektrotlar, voltametrik akımlar, dönüşümlü voltametri.
2. Hafta  Organik bileşiklerin elektrokimyasal indirgenme ve yükseltgenme davranışlarına giriş.
3. Hafta  Aromatik halkaların ve heterosiklik bileşiklerin polarografik-voltametrik davranışları.
4. Hafta  Alkoller, aminler ve amitler ile türevlerinin polarografik-voltametrik davranışları.
5. Hafta  Aldehit, keton ve fenollerin polarografik-voltametrik davranışları.
6. Hafta  Zirai ilaçlarda yaygın olarak kullanılan Karbamat ve türevlerinin elektrokimyasal özellikleri. Karboksilik asitlerin polarografik-voltametrik davran
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Kükürt içeren organik bileşiklerin ve türevlerinin polarografik-voltametrik davranışları
9. Hafta  Tiyoamidler, tioller, sülfonamidler, içeren organik bileşiklerin ve türevlerinin polarografik-voltametrik davranışları
10. Hafta  Sülfitler ve sülfoksitleri içeren organik bileşiklerin ve türevlerinin polarografik-voltametrik davranışları
11. Hafta  Organofosfor ve organomelalik bileşiklerin polarografik-voltametrik davranışları.
12. Hafta  Nitro ve nitroso gruplarının içeren organik bileşiklerinin polarografik-voltametrik davranışları
13. Hafta  Azo ve azoksi gruplarının polarografik-voltametrik davranışları.
14. Hafta  İlaç ve tarım ilacı analizleri için Polarografik-voltammetrik uygulamalar.
15. Hafta  FİNAL SINAVI
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
10
40
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Kimya alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinler arası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Recai İNAM)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/rinam)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (rinam@gazi.edu.tr)