GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FOTO KİMYA/5131304
Dersin Adı: FOTO KİMYA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Işık-madde etkileşimleri
Fotokimyasal olayların ve tepkimelerin anlaşılması.
Kimyasal maddeler ve fotokimyasal tepkimeler üzerine Görünür Bölge (GB) ve ultraviyole (UV) ışımanın etkilerinin tartışılabilmesi.
Fotosensizite tepkimelerin mekanizmasının anlaşılması (enerji transfer tepkimeleri).
Güneş ışınlarından yararlanılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Fotokimyaya giriş, fotokimyasal tepkimeler ve olaylar
2. Hafta  Elektromanyetik ışıma, dalga ve tanecik modeli, kuantum teorisi, elektromanyetik spektrum.
3. Hafta  Işık-madde etkileşimleri, absorpsiyon, emisyon,
4. Hafta  Atomik ve moleküler enerji seviyeleri, uyarılmalar ve spektrumlar.
5. Hafta  Kapling ve enerji düzeyi yarılmaları, kuantum sayıları ve terim sembolleri, singlet ve triplet haller.
6. Hafta  Molekül orbitalleri, UV ve GB fotonlarla moleküllerde elektronik geçişler
7. Hafta  Jablonski Diyagramı, ışımalı ve ışımasız geçişler
8. Hafta  Moleküler boyut, hareket ve kalibrasyon noktaları
9. Hafta   Ara sınav
10. Hafta  Potansiyel enerji eğrileri; harmonik ve anharmonik osilatör eğrileri
11. Hafta  Fotokimya kanunları, Frank-Condon prensibi, ışımalı geçişler, overlap prensibi
12. Hafta  Moleküllerin ışık absorpsiyonu ve emisyonunun deneysel ölçümleri, kuantum verimi
13. Hafta  Spin-orbit kapling, İzinli ve izinsiz geçişler, floresans- fosforesans parametreleri, deneysel örnekler.
14. Hafta  Moleküller arası ve molekül içi enerji transferleri
15. Hafta  Sensitizasyon, Aktinometri, Laser, Flash Fotoliz, Fotokimyasal bazı tepkimeler ve mekanizmaları
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
12
36
 Diğer
2
10
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Kimya alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinler arası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Olcay Şendil)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/olcay )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (olcay@gazi.edu.tr)