GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI/5091304
Dersin Adı: İNORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İNORGANİK REAKS
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Temel kavramları ve inorganik reaksiyon mekanizmasında substitüsyon etkisini, ve yer değiştirme tepkimelerini öğrenmektir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve powerpoint sunumu ile beraber verilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İnert ve Labit bileşikler
2. Hafta  Yerdeğiştirme mekanizmaları
3. Hafta  Ayrışma tepkimeleri Takas tepkimeleri
4. Hafta  Birleşme tepkimeleri Doğrusal serbest enerji bağıntıları
5. Hafta  Birleşme tepkimeleri
6. Hafta  Eşlenik baz mekanizması
7. Hafta  vize
8. Hafta  Kinetik şelat etkisi
9. Hafta  Trans komplekslerde yer değiştirme
10. Hafta  Cis komplekslerde yer değiştirme
11. Hafta  İnert ve labil bileşikler
12. Hafta  Yer değiştirme mekanizmaları
13. Hafta  Karedüzlen komplekslerin reaksiyonları
14. Hafta  Karedüzlen komplekslerin reaksiyonları (devam)
15. Hafta  Trans etki, Oktahedral komplekslerin reaksiyonları
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
4
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
30
60
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
25
25
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Kimya alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinler arası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Nurşen Sarı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/nursens , http://w3.gazi.edu.tr/web/nursens/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nursens@gazi.edu.tr , nrnsari@gmail.com)