GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Az Görenlerin İşlevsel Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi/1830006
Dersin Adı: Az Görenlerin İşlevsel Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Az görme ile ilgili ulusal ve uluslararası tanımlar
Görme kusurları ve bu kusurların günlük yaşamda görme becerisine olan etkisi
Az gören öğrencilerin işlevsel görmelerinin nasıl değerlendirileceği, değerlendirme raporlarının oluşturulması ve önerilerin oluşturulması
Az gören öğrenciler için çevresel uyarlamalar
Az gören öğrencilerin özellikleri, ihtiyaçları ve eğitim programı için önerilerin oluşturulması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Az görme ile ilgili ulusal ve uluslararası tanımlar
2. Hafta  Görme kusurları ve bu kusurların günlük yaşamda görme becerisine olan etkisi
3. Hafta  Ülkemizde ve dünyada az gören kişilerin tıbbi ve eğitsel değerlendirme süreçleri (Rapor incelemeleri)
4. Hafta  Ülkemizde ve dünyada az gören kişilerin tıbbi ve eğitsel değerlendirme süreçleri (Rapor incelemeleri)
5. Hafta  Az görenlerin işlevsel görme becerilerinin değerlendirilme alanları
6. Hafta  Yakın Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Odaklanma, İzleme, Renk görme, Işık Duyarlılığı, Resim tanıma, Yakın görme alanı, Okuma ve yazma araçları
7. Hafta  Yakın Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Odaklanma, İzleme, Renk görme, Işık Duyarlılığı, Resim tanıma, Yakın görme alanı, Okuma ve yazma araçları
8. Hafta  Yakın Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Odaklanma, İzleme, Renk görme, Işık Duyarlılığı, Resim tanıma, Yakın görme alanı, Okuma ve yazma araçları
9. Hafta  Uzak Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Uzak görme alanı, Uzak görme mesafesi)
10. Hafta  Uzak Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Uzak görme alanı, Uzak görme mesafesi)
11. Hafta  Az gören kişilerin değerlendirme ve eğitsel ortam öneri raporlarının oluşturulması
12. Hafta  Az gören kişiler için eğitim programlarının oluşturulması
13. Hafta  Az gören kişiler için eğitim programlarının oluşturulması
14. Hafta  Az gören öğrenciler için çevresel uyarlamalar
15. Hafta  Az gören öğrencilerin kullandıkları araçlar ve kullanımı
16. Hafta  Az gören öğrencilerin kullandıkları araçlar ve kullanımı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
4
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
4
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
12
96
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,X
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X
11
Ekip çalışması ve ekipte işbirlikçi olma, ekip üyeleri ile saygı çerçevesinde etik kurallara bağlı kalarak alan yeterliliklerini kullanabilme
12
Görme Engelliler ve/veya özel eğitim alanında özgün ve yaratıcı fikirler geliştirebilme,
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme, geliştirebilme, gerektiğinde uygun önerileri geliştirme,
14
Alanında uzmanlarla belli bir konu üzerinde tartışma, fikirlerini savunma ancak başkalarının fikirlerini dinlemeye, anlamaya açık, yeni bilgileri öğrenmeye istekli olma,
15
Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışmaya açık olma ve bu tartışmayı yapabilecek dil seviyesini geliştirme,
16
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri takip edebilme, geliştirebilme,
17
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili farklı kurum ve kişilerle işbirliği halinde sorunlara çözüm önerileri üretme,
18
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde yaratıcı problem çözme süreçlerini kullanabilme,
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd. Doç. Dr. Salih ÇAKMAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (salih_cakmak@gazi.edu.tr)