GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Az Görenlerin İşlevsel Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi/1830006
Dersin Adı: Az Görenlerin İşlevsel Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Ölçümlenmesi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Salih ÇAKMAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  salih_cakmak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Az görme ile ilgili ulusal ve uluslararası tanımlar
Görme kusurları ve bu kusurların günlük yaşamda görme becerisine olan etkisi
Az gören öğrencilerin işlevsel görmelerinin nasıl değerlendirileceği, değerlendirme raporlarının oluşturulması ve önerilerin oluşturulması
Az gören öğrenciler için çevresel uyarlamalar
Az gören öğrencilerin özellikleri, ihtiyaçları ve eğitim programı için önerilerin oluşturulması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Az görme ile ilgili ulusal ve uluslararası tanımlar
2. Hafta  Görme kusurları ve bu kusurların günlük yaşamda görme becerisine olan etkisi
3. Hafta  Ülkemizde ve dünyada az gören kişilerin tıbbi ve eğitsel değerlendirme süreçleri (Rapor incelemeleri)
4. Hafta  Ülkemizde ve dünyada az gören kişilerin tıbbi ve eğitsel değerlendirme süreçleri (Rapor incelemeleri)
5. Hafta  Az görenlerin işlevsel görme becerilerinin değerlendirilme alanları
6. Hafta  Yakın Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Odaklanma, İzleme, Renk görme, Işık Duyarlılığı, Resim tanıma, Yakın görme alanı, Okuma ve yazma araçları
7. Hafta  Yakın Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Odaklanma, İzleme, Renk görme, Işık Duyarlılığı, Resim tanıma, Yakın görme alanı, Okuma ve yazma araçları
8. Hafta  Yakın Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Odaklanma, İzleme, Renk görme, Işık Duyarlılığı, Resim tanıma, Yakın görme alanı, Okuma ve yazma araçları
9. Hafta  Uzak Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Uzak görme alanı, Uzak görme mesafesi)
10. Hafta  Uzak Görme becerilerinin değerlendirilmesi (Uzak görme alanı, Uzak görme mesafesi)
11. Hafta  Az gören kişilerin değerlendirme ve eğitsel ortam öneri raporlarının oluşturulması
12. Hafta  Az gören kişiler için eğitim programlarının oluşturulması
13. Hafta  Az gören kişiler için eğitim programlarının oluşturulması
14. Hafta  Az gören öğrenciler için çevresel uyarlamalar
15. Hafta  Az gören öğrencilerin kullandıkları araçlar ve kullanımı
16. Hafta  Az gören öğrencilerin kullandıkları araçlar ve kullanımı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ERİN, J., N., & PAUL, B., Functional Vision Assessment and Instruction of Children and Youths in Academic Programs. Ed: CORN, A., L., & KOENING, A., J., Foundations of Low vision: Clinical and Functional Perspectives., New York: AFB Press., (2000)., pp: 185-220. FLOM, N., Visual Functions as Componenets of Funtional Vision., ed: LUECK, A., H., Functional Vision: A Practitioner’s Guide to Evaluation and Intervention., New York: AFB Press., 2004., pp: 25-60. HUEBNER, Visual İmpairment. KOENING, A. J. & HOLBROOK, M., C., Foundation of Education Second Edition Volume I History of Theory for Teaching Children and Youths Visual İmpairments. New York: AFB Press. 2000. LUECK, A., H., Comprehensive Low Vision Care., ed: LUECK, A., H., Functional Vision: A Practitioner’s Guide to Evaluation and Intervention., New York., AFB Press., 2004a., pp: 3-24. LUECK, A., H., Overview of Functional Evaluation of Vision.., ed: LUECK, A., H., Functional Vision: A Practitioner’s Guide to Evaluation and In
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
4
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
4
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
12
96
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,X
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X