GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri /1830001
Dersin Adı: Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri 
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Yönelim ve bağımsız hareket değerlendirme süreçlerini açıklayabilme
Yönelim ve bağımsız hareket becerileri değerlendirme araçlarını hazırlayabilme
Yönelim ve bağımsız hareket becerilerine ilişkin araştırma yapabilme
Yönelim ve bağımsız hareket becerilerinde kullanılan araçların ve elektronik cihazların etkililiğini karşılaştırabilme
Etkili öğretim stratejilerini araştırabilme
Yönelim ve bağımsız hareket becerilerini ilişkilendirebilme
Bağımsız hareket becerilerini ve araçları az gören ve birden fazla yetersizliği olanlara uyarlayabilme
Farklı ortam ve hava koşullarındaki yönelim ve bağımsız hareket problemlerini çözebilme
Yönelim ve bağımsız hareket becerileri için araştırma planlayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yönelim ve bağımsız hareket becerilerini (orientation and mobility) değerlendirme
2. Hafta  Bebeklik döneminden itibaren destekleyici yönelim ve bağımsız hareket programları (psikomotor gelişimi destekleyici etkinlikler, dikkat, işitme, alıcı
3. Hafta  Yönelim ve bağımsız hareket aile eğitimi programlarının sunulması
4. Hafta  Temel bağımsız hareket becerileri (deneyimli-deneyimsiz rehber becerileri, baston becerileri vb.)
5. Hafta  Elektronik bağımsız hareket araçlarının görme engelli insanların yönelim ve bağımsız hareketleri üzerindeki etkisi
6. Hafta  Trafik eğitimi (kavşak, trafik işareti olmayan yerlerde güvenli karşıdan karşıya geçiş vb.)
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Hava koşullarına yönelik düzenlemeler ve kötü hava koşullarında güvenli hareket. Araba ve toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelik öğretim stratej
9. Hafta  Krokiler, dokunsal şema araç setlerinin kullanımı. Dokunsal haritaların kullanımı.
10. Hafta  Rota öğretimi üzerine araştırmalar. Küçük grup öğretimi araştırmaları
11. Hafta  Kırsal ve kentsel bölgelerde güvenli bağımsız hareket
12. Hafta  Baston kullanımı ve malzeme uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik araştırmalar
13. Hafta  Birden fazla yetersizliği olanlar için yönelim ve bağımsız hareket çalışmaları -Bağımsız harekette yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanımına ilişki
14. Hafta  Az görenler için bağımsız hareket becerilerinde uyarlamalar ve araştırmalar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
6
30
 Uygulama
3
20
 Projeler
0
0
 Pratik
2
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
6
48
 Materyal tasarlama, uygulama
2
4
8
 Rapor hazırlama
3
6
18
 Sunu hazırlama
5
6
30
 Sunum
6
4
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
205
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,X
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,X
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X
11
Ekip çalışması ve ekipte işbirlikçi olma, ekip üyeleri ile saygı çerçevesinde etik kurallara bağlı kalarak alan yeterliliklerini kullanabilmeX
12
Görme Engelliler ve/veya özel eğitim alanında özgün ve yaratıcı fikirler geliştirebilme,X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme, geliştirebilme, gerektiğinde uygun önerileri geliştirme,X
14
Alanında uzmanlarla belli bir konu üzerinde tartışma, fikirlerini savunma ancak başkalarının fikirlerini dinlemeye, anlamaya açık, yeni bilgileri öğrenmeye istekli olma,X
15
Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışmaya açık olma ve bu tartışmayı yapabilecek dil seviyesini geliştirme,X
16
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri takip edebilme, geliştirebilme,X
17
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili farklı kurum ve kişilerle işbirliği halinde sorunlara çözüm önerileri üretme,X
18
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde yaratıcı problem çözme süreçlerini kullanabilme,X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Banu Altunay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://www.websitem.gazi.edu.tr/site/abanu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (abanu@gazi.edu.tr)